Home

Runsten text

Rökstenen - kanske världens mest kända vikingatida runsten - har en lång och gåtfull text ristad i sig. Nu har runorna fått en ny tolkning av forskarna Man kommer alltså till en runsten med vissa förväntningar om innehållet och eftersom texterna är ganska formaliserade går det att klara sig med ett ganska begränsat ordförråd. Ofta brukar personnamnen vara svårast. Vill man verkligen kunna läsa en runsten måste man dock starta med det enskilda runtecknet. Var börjar man läsa

Nästan alla runstenarna från vikingatiden har texter med samma grundinnehåll. Runstenarna restes av släktingar till minne av någon som just hade dött. Först får vi veta vem eller vilka som lät resa stenen. Det kan till exempel stå Torsten och Frögunn Texten skrevs sedan med runor utifrån ett runalfabet. Efter det fylldes bokstäverna i med röd färgpenna. Vi kom fram till att fiberspetspennor fungerade bäst. Sedan klipptes stenen ut och med liggande svart krita gjordes stenytan. Här pratade vi om hur man kunde få mer tredimensionellt uttryck genom att måla mörkare längs kanterna

Ny tolkning av världens mest kända runsten SVT Nyhete

Fänneslunda runsten VG 158 . Inskriptionen lyder: kafli : risþi * stin * þesi * etR * kiRa * þahn * hrþa * kuþan * bruþur*sun * bitu . Västergården runsten, Väby. VG 160 . Inskriptionen lyder: þuri × risþi stn × þansi iftR × þuriuþ × faþur si(n) Skräddargården runsten, Härna. VG 161 . Inskriptionen lyder En runsten är en med omsorg utvald sten eller monolit försedd med runor som är inhuggna av en runristare.De flesta är resta i Mälardalen under 1000-talet. Exakt vad som täcks av begreppet runsten har varierat - de första banden av Sveriges runinskrifter använder det till exempel även om runristade gravhällar.Numera avses normalt en runristad sten som är avsedd att stå upprest

Detta är en lista över Smålands runinskrifter med signum Sm, samt Runverkets registreringsnummer, placering, socken eller kommun, typ av föremål som runsten, fragment, runhäll, runblock etc. . Wikimedia Commons har media relaterad till Smålands runinskrifter Text: Runsten Öland. Publicerad: 20 oktober, 2020. Kategori: Ej kategoriserad. Bygdens bästa! Vårt första Bygdens Bästa-projekt har fått bidrag och är på gång. RM IF kommer att bygga staket, plantera växter och placera ut bänkar med ryggstöd utmed fotbollsplanens sydsida. Läs mer om projektet här. Vad är ett Bygdens Bästa-projekt

Runsten vid Gerstaberg, Järna socken. Stenen blev funnen vid täckdikningar 1871 och flyttades till parken vid Gerstabergs gård. Texten lyder i översättning Den runsten som hittades förra sommaren utanför Eskilstuna har fått en ny permanent plats. I dag onsdag ska stenen invigas

Rökstenen, rest i slutet av 800-talet söder om sjön Tåkern i Östergötland, är världens mest kända runsten. Stenens långa inskrift har verkat omöjlig att begripa. En ny tolkning av bryter med en hundra år lång tolkningstradition. Vad som förut uppfattats som anspelningar på hjältedåd, kungar och krig, handlar i stället om själva minnesmärket På en runsten som finns i Aspa i Södermanland står det vad människorna på vikingatiden kallade Sverige. Det är den äldsta texten som finns där namnet på vårt land står på svenska. De kallade Sverige Sveþiuð (eller Svethiudh ) Enoksen, Lars Magnar. 1999. Skånska runstenar. Historiska Media, Lund. [Här finns texten uttydd för de flesta av de skånska runstenarna.] Cinthio, Maria. 1996. En vägledning till runor i Lund. Drottens arkeologiska museum. Kulturen facta, Lund. BW 1992/1998. Var står stenen? Lägesbeskrivning till förefintliga skånska runstenar

Frösö runsten är vårt äldsta skriftliga dokument om Frösön som överlevt till vår tid. Stenen restes något år mellan år 1050 och 1080 och har samma skriftsätt som runstenar från Uppland. Lyckliga omständigheter och det faktum att människorna här förstått stenens värde har möjliggjort att stenen överlevt till vår tid Välkommen till Runsten Equestrian Runsten Equestrian AB är ett företag inriktat mot ridsport vars affärsidé är uppbyggd kring passionen för sporten och de som utövar den Vi är måna om allas hälsa och välmående här på Runsten. Vår verksamhet pågår som vanligt med vissa restriktioner. Här kommer våra riktlinje Boka din förköpsbiljett via ibk@runsten.nu. 50 biljetter finns totalt så först till kvarn gäller. Fler nyheter. Cupsegrare! 4 okt, 20:13 0 . Runsten-Surahammar. 27 sep, 17:35 0 . Försäljning säsongen 2020/2021. 16 sep, 13:19. Gärdar reste denna sten efter Sigdjärv, sin fader, Ögärds make, så lyder texten på den unika runsten som hittats på Hellerö Gård utanför Loftahammar

Runstenarna är ungefär 1000 år gamla - från järnåldern. I Haninge kommun finns närmare 40 stycken. Runstenar restes som minnesstenar efter de som dött. De stod nära gården och berättade om vilka som bodde där, vem som ärvt gården och hur de var släkt U 1125, Krogsta, Tuna socken, Olands härad, Uppsala Sid A: mwsïeij Sid B: sïainaz Runstenen, kallad Krogstastenen, i Krogsta är Upplands äldsta runsten. Den ristades ungefär på 550-talet och innehåller urnordiska runor och en människofigur med höjda armar. Figuren påminner om figurer på våra hällristningar från bronsåldern Rökstenen är den mest mytomspunna runstenen i vårt land, kanske i världen. Den restes under 800-talet av en man som hette Varin för att hedra sin döde sons minne. Stenen som står invid Röks kyrka nära sin ursprungliga plats, gäckar fortfarande forskarna med sin komplicerade väv av berättelser Stenen har beteckningen U 85, vilket uttolkas runsten nr 85 i Uppland. Den är av mörkgrå gnejs, med ojämna proportioner och man har upattat att den höggs någon gång kring 800 - 1050 e.Kr. Runstenen är 1,4 meter hög och den största bredden är 97 cm. Stenen saknar fot och texten går ända ner till stenens underkant

I många fall beror det på att de tillhör ett äldre skikt. I gengäld bär många av dem spännande texter. Vid Nöbbelesholm i Nävelsjö står en hög, smal runsten med runor på två sidor (Sm 101). Texten berättar om den småländske vikingen Gunnar som reste västerut till England tillsammans med sin bror Helge, men aldrig kom hem igen Enligt Veronica Palm är det en ganska typisk runsten för den här tiden. Texten avslöjar att en son rest stenen efter sin döde far, men kvinnonamnet Ögärd är inte bekräftat någon annanstans. På stenen finns också ett så kallat rundjur, en orm som biter sig själv i svansen, och ett kors som gör att man kan datera stenen till någon gång mellan 1030 och 1050 Runan (th) får du fram när du trycker på <AltGr + T> Runan (R eller Gr) som ofta användes på gamla runstenar hittar du på <AltGr + R> Dessutom får du upp dubbelrunor när du trycker på X (KS) och Q blir (KU) . Alla runor går att färga, göra feta, kursiva, förstora, osv Texten handlar om dig och dina tankar eller om en h ndelse som du tycker r v rd att bevara. Du fryser ett gonblick av v r tid i din runsten. Falsk eller kta runsten? M nga tror felaktigt att man m ste skriva p fornnordiska f r att hugga sig en kta runsten, inget kan vara mer felaktigt. Runsten vid Farsta - Sö 290 Runstenen står vid en gångväg straxt öster om Farsta Gård, bakom Farstahallen. Texten lyder översatt: TORE OCH SVEN LÄT RESA STENEN EFTER VINJUT, SIN BRODER, HELGAS SO

En runsten är en med omsorg utvald sten eller monolit försedd med runor som är inhuggna av en runristare.De flesta är resta i Mälardalen under 1000-talet.Exakt vad som täcks av begreppet runsten har varierat - de första banden av Sveriges runinskrifter använder det till exempel även om runristade gravhällar.Numera avses normalt en runristad sten som är avsedd att stå upprest En likadan markering finns just söder om bron men utan text. Gissningsvis den runstensliknande sten utan inskrift som nämns i Fornsök. Av kartan framgår för övrigt att bron (och stenen) står där tre byars ägor möts, en klassisk plats för en runsten med andra ord - text - historik - kommentarer huvudsakligen hämtade ur Sveriges Runinskrifter Av Börje Sandén, 1984, uppdatering 1997, 2003, 2008, 2013, 2016 runsten2. htm rev 2008-10-11; 2013-08 2016 ) Till inledande avsnitt om runstenar Karta med runstenarna UKF:s startsida Ämnesområden Rapporte

Att läsa runor och runinskrifter Riksantikvarieämbete

Runstenarna har snarlika texter, trots att de inte ristats av samme runmästare och står ganska långt ifrån varandra: den ena nära Ljungby och den andra cirka sex mil söderut, någon mil sydost om Värnamo. Ljungbystenen påträffades vid Bräkentorpssjön och bär texten D e flesta runstenar kom till på vikingatiden, men runor användes i Skandinavien många hundra år tidigare. Runskrift skrevs inte på papper utan ristades på personliga ägodelar som kammar och vapen. Många meddelanden ristades säkert på plattor och stavar av trä.Ordet bokstavs ursprungliga betydelse är runa ristad på (tavla av) bokträ Runsten som rests för att ära vägläggaren Jarlebanke. Jarlbanke lät resa dessa stenar till minne av sig medan han ännu levde, och han gjorde denna bro för sin själ. Han ägde hela Täby. Gud hjälpe hans själ. Runorna hade först magisk betydelse, senare tillkom runstavar Koppången Lyrics: Här är stillhet och tystnad / Nu när marken färgats vit / Från den trygga, gamla kyrkan / Klingar sången ända hit / Jag har stannat vid vägen / För att vila mig ett tag.

Runstenar Riksantikvarieämbete

runsten - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online. Gratis att använda. Regeln i de allra flesta fall är att en punkt ärver böjning uppåt i texten, d v s om det ligger en böjning under punkt 2 men ingen under punkt 1 så gäller punkt 2: s böjning för. Texten är kopierad ur vår skrift Vad berätta våra Runstenar. Vy från runstenarna över dalsänkan där Lillån slingrar sig fram. Till vänster om den gula stugan kan man skymta ytterligare en runsten, U992. U992 Broby, söder om ån i hagen ner emot åbrinken En känd runsten är Högbystenen i Östergötland. Så här lyder texten (11 av 58 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller Logga in. Information om artikeln Visa Stäng. Källangivelse

Tre fragment av runsten, av ljusröd, medelkornig granit. Kvarsittande medeltida bruk visar att fragmenten använts som byggnadsmaterial. 1. Runristat fragment av ljusröd, grovkornig granit, storlek 65 x 22 cm, tjocklek 40 cm. Runornas höjd 6 - 7 cm. Fragmentet har, enligt Gustavson (Fornvännen 1977) sannolikt utgjort en del av vänstersidan i en runsten Gå till fliken Om Runsten/Kommunikationer ovan, så hittar du länkar till KLT, Silverlinjen, Swebus, SAS, BRA och SJ.. Under Bostäder till salu i Runsten i den här spalten finns länk till Hemnet.. Under fliken Länkar ovan finns några roliga länkar för den som undrar vilka flyg som passerar ovanför Runsten just nu, vilka fartyg du ser från stranden, flygfoton på gårdar från 50. S tenen var ett av flera runstensfragment i röd sandsten som kommit från samma område vid olika tillfällen sedan 1870-talet. De fragment som tidigare inkommit till Historiska museet har namnen U 6, U 7 och U 9 i Sveriges runinskrifter. Efter mycket arbete kunde fragmenten pusslas ihop och bildade en hel runsten - inte delar av tre olika runstenar som man tidigare trott Runsten, södra stenen, vid Jakobsbergs gård 2013 Barkarby/Skälby. Vid Järfälla kyrka ska det ha stått två runstenar. Ett koppar­bleck med run­skrift har vid utgrävningar på­träffats vid Veddesta, där det enligt äldre källor också ska ha funnits en runsten. Vid Äggelunda vid Veddesta­vägen, fanns tidigare en runsten Runstenarna på Skansen. Hanstastenen är från Hägerstalund (tidigare Hansta) i Spånga, Uppland. Texten lyder Gärdar och Jorund låtaresa dessa stenar till minne av sina systersöner Ärnmund och Ingemund. Lingastenen kommer från Linga i Överjärna socken, Södermanland

Finansiella Gymmet drivs av Bild & Runsten Financial Learning. Vi har sammanlagt mer än 100 års erfarenhet av skräddarsydd finansiell utbildning. Vi är doktorer i ekonomi. Vi har vunnit ett tvåsiffrigt antal priser för vår pedagogik i flera länder. Vi är pionjärer i utvecklingen av direktsänd och interaktiv utbildning Expand text Collapse text Created with Sketch. funnen 1940 vid gropgrävning vid Kumla, Balingsta socken, Uppland. Fragment av runsten U858, som enligt Upplands runinskrifter möjligen kan ha kommit från Balingsta kyrka eller kyrkogård. Fragmentet har sannolikt tillhört ytterkanten på vänstra sidan av den ursprungliga runstenen Bo KJ61 §U, Kalleby, Tanums socken, Tanums härad, Tanum þrawijan • haitinaR was Kallebystenen är en runsten med inskrift från 400-talet e.Kr. Stenen uppmärksammade i början av 1800-talet, då den låg som spång över en bäck i Kalleby, drygt en halv mil söder om Tanums kyrka. Dess ursprungliga plats är okänd. Inskriften som är rista

Runsten Öland – Allt om Runsten samlat på ett ställe

Video: Skapligt Enkelt: Runstena

1.0 11991 2020-07-13 Foto Man Runsten Runsten vid Gärdet, Skånum. Runsten under resningen. Svartvitt 1.1 2017-01-12 idOwner=S-FBM&idIdentifier=2M16-B-0663 http. Många var redan då skadade och sönderslagna i kanterna, så att man aldrig fått veta hela texten. 20 texter är kompletta och på ytterligare tre stenar saknas endast något eller några ord. Fyra stenar med fullständig text är numera helt försvunna och två har nyligen flyttats till Historiska muséet

Runstenar - Knivstas histori

 1. Text: Runsten Öland. Publicerad: 26 februari, 2020. Kategori: Bjärbybadet, Natur/Miljö, Runstens Naturvårdsförening. Bjärbybadet. Till sommaren kommer vi att kunna erbjuda våra gäster vid Bjärbybadet den exklusiva möjligheten att antingen simma i det svalare havet eller också bada i den förmodligen varmare kanalen. Läs me
 2. Runsten bevisar: Vikingarna hade klimatångest. Ny forskning visar att en svårtolkad runsten i själva verkat varnade för en klimatkatastrof
 3. Träna Orienteringstecken, Orientering och Karttecken i Idrott och hälsa gratis. Lär dig på 3 nivåer. Vad betyder karttecknet? Bli bättre på orientering

Runsten öland karta. En runsten är en med omsorg utvald sten eller monolit försedd med runor som är inhuggna av en runristare. De flesta är resta i Mälardalen under 1000-talet. Exakt vad som täcks av begreppet runsten har varierat - de första banden av Sveriges runinskrifter använder det till exempel även om runristade. Åkerbo församling har många runristningar runt eller i våra kyrkor. I Gistad finns en helt dold ristning, på andra håll syns runstenarna som byggmaterial i kyrkogårdsmur eller kyrkgrund. Anders Lavas gör här en genomgång av runor och runristade gravhällar i församlingen Detta ska mest sannolikt förstås som Tofi ræisti (Tove reste).Tofi risti eller Tofi ræist (Tove ristade) är andra möjliga tolkningar, men uppgifter om vem som ristat är sällsynta på östgötska runstenar.. Önskar ni se fragmentet, så kontakta någon anställd i samband med en gudstjänst i Östra Harg eller kontakta Åkerbo församling för tidsavtal med en vaktmästare.

runsten. runsten är en upprest sten ristad med runor. Under vikingatiden restes många runstenar i Norden och i andra områden där (20 av 140 ord Hittade ny runsten - av en slump: Oerhört häftigt Publicerad 15 november 2020 kl 13.15. Inrikes. För första gången på ett decennium har en helt ny runsten hittats. En sten som legat bortglömd på en gård i Småland i flera år visade sig vara ett historiskt fynd Magnus Källström berättar vidare att den runsten som 1985 hittades i Harby, i Kjula socken, misstänks vara gjord av samma ristare som ristat den nu framgrävda. - Stenen ser ut att vara hel dessutom. Det är helt fantastiskt, säger Magnus Källström och läser texten: INGULV OCH VISÄTE RESTE DENNA STEN EFTER BUGGE OCH SIGSTEN En 172 cm hög runsten, ristad på två sidor, den ena sidan 42 cm bred och den andra 47 cm bred. Av utseendet att döma tillhör stenen de äldre gruppen av stenar i Uppland. Texten lyder: Framsidan: þurstin × uk × ragnfriR × þu ristu × stin × þina × iftiR × biur[n] × i krnb Det finns 69, mestadels runstensfragment, med signum Öl Köping1 - Öl Köping74, därutöver tillkommer Öl ATA322-4215-2004 efter ett runstensfragment som hittades 2004. De flesta av dem finns i tornet på Köpings kyrka på Öland. Få av dessa stenar är berättigade till egna artiklar, men sammantagna är de intressanta, inte minst därför att många av dem har kvar rester av den.

Det har tillhört samma runsten som fragmentet U 941. E-post: magnus.kallstrom@raa.se. Uppgifterna om fragmentet kompletterades i december 2010 av Magnus Källström, diarienr Ku744/2010. Se vidare fragment UM39183 samt de två större fragmenten UM26264, som tillhör samma runsten U941 Ett av fynden är en runsten omnämnd i början 1600-talet men inte avbildad förrän nu. - Det är en felstavning i den ursprungliga texten som någon har rättat Expand text KLM 24962. Runsten. Stenen är en tillhuggen kalkstenshäll i gråblå färg. Kvarvarande sten utgör större delen av ursprungligen en större runsten, av vilka delar har blivit borthuggna. Runstenen är dekorerad med praktfulla djurslingor utförda i äldre medeltida stil Pris: 339 kr. Häftad, 2018. Skickas inom 7-10 vardagar. Köp Runstenar i Sverige av Linus Karlén på Bokus.com. Boken har 1 läsarrecension Äggherren och hans runsten Premium. Under fjolåret utgavs Naturforskare och naturaliehandlare, skriven av Björn Dal. Boken handlar om de engelska naturforskarna John Wolley och Horace William Wheelwright, som båda tillbringade tid i Sverige under 1800-talet. Kjell Danell, professor emeritus vid SLU, har läst boken

Världens mest kända runsten handlar inte om hjältar SVT

Hitta information om Runsten Equestrian AB. Adress: Ridhusvägen 20, Postnummer: 147 91. Telefon: 08-408 902 . I så fall skulle texten ha meddelat att hustrun dvs. Åsa var den som hade rest stenen, ihop med en tidigare känd sten. Så nu förra onsdagen slog det till när en hel och tidigare fullständigt okänd runsten upptäcktes i Hellerö i Västra Ed utanför Västervik i Småland Den här texten publicerades ursprungligen år 1901 i tidskriften Vestergötlands fornminnesförenings tidskrift med rubriken Nyupptäckt runsten vid Husaby. Författare till texten är G. A. Bohlin (1858-1922). Eftersom den här texten skrevs på 1800-talet så innehåller den mått, ord och personer som inte är så bekanta i dag Text. Johannes 7:40-52. Träd in i dansen! I dansen för livet är ingenting givet, Kjell Runsten och Johanna Tysk, fiol Mirjam Hübinette, flöjt Anders Forsström, gitar

Lista över Upplands runinskrifter - Wikipedi

Gliastenen eller Glia runsten, med signum U56, är en runsten som står vid nuvarande Kvarnbacksvägen i stadsdelen Riksby i Bromma i Västerort i Stockholms län öster om Bromma kyrka.Inom fornminnen i Bromma är stenen känd som Bromma RAÄ 32, enligt Riksantikvarieämbetets inläggning angående Brommas fornminnen Den är en av Skånes äldsta runstenar, gjord av gnejs och nästan 2 meter hög. På stenen finns en ristad runslinga. Texten lyder: Tholv och Ulv reste dessa stenar efter sin kamrat Asmund Lippe. Stenen stod ursprungligen i Västervång i en krets av resta stenar Expand text KLM 45050. Runsten, fragment av. Av grå kalksten. Fragmentet mäter 27 x 17 cm, och är 6,5-7 cm tjockt. Längs ena kanten av runstensfragmentet sitter grått bruk av cement eller kalkbruk fast, vilket visar att den varit inmurad i en mur eller byggnad Runsten Motiv <itemName> Runsten, Vikstaheden, Viksta socken, Uppland 1972: Ämne <subject> Kulturhistoria Samling Mediatyp <mediaType> image/jpeg text/plain Senast skördat till K-samsök <buildDate> 2020-11-10: Senast uppdaterat i ursprungssystem <lastChangedDate> 2015-05-06: Datakvalitet <dataQuality> Rådata: Ansvarig institution. 1.0 5102 2017-12-12 2005-05-10 Bondgård Byggnadsverk Jordbruk Riksintressen Runsten 1.11 2016-04-27 image/jpeg 16000300029905 http://kulturarvsdata.se/raa/kmb.

Runstenar i Sverige Riksantikvarieämbete

Text Vinjut reste stenen efter Gudmund, sin son en kämpe god. Runsten Viby Sö 168 Stenen står 100 m nordväst om boningshuset Viby, Stenen hittades våren 1981. >Den står på sin ursprungliga plats i kanten av en gravhög. Inskriften Öpir är med största säkerhet samma person som nämns på stenarna nr 137 och 138 i Aspa Runsten. Inskrift: Ödbjörn och Sigbjörn och Gudbjörn, de bröderna läto hugga denna sten efter Björn, sin raske fader. Få runristningar i Sverige kan tävla med Kiholmsristningen i fråga om magnifikt läge. De fyra namnen är ett exempel på den germanska namnvariationen De brukar då numreras i texten.) Runsten, fragment av rödaktig granit, 1,0 m bred, 0,7 m hög och 0,48 m djup. Runornas höjd 9-12 cm. På fragmentet finns delar av två slingor. Fragmentet låg tidigare vid Lilla Helleberg (se ekon karta 7G6i) och flyttades till kyrkan 1945

Frösöstenen - Wikipedi

Vid Månstadskulle står en runsten med texten Ingjald satte denna sten efter Grimulv, sin son. Den hittades 1905 i en bro belägen knappt en kilometer norr om järnvägsstationen. Stenens enkla text om en far som överlevde sin son sätter igång fantasin inom många områden:. Runsten U 483 igen Texten och bilden är ifrån Upplands Runinskrifter.. Inte fan har man knackat stenar i nonsens..idioter.. En sten på 1,85 hur lång tid tror du det har tagit att knacka in?? Det man gjort är att fylla i stenen fel och sedan inte fått ihop Den är av sandsten, drygt 1 meter hög och närmast halvcirkelformad, vilket har bestämt runslingans form. Mellan runslingans nedre ändar finns en skeppsliknande ristning med drakhuvuden i för och akter. Även ett kors ingår i ristningen. Texten lyder: Sven reste dessa stenar efter sin fader Thorger

Runstenar i Västergötlan

 1. Runsten Grinda Sö 165 Stenen, som således står intill Sö 166, har till skillnad mot denna, en sparsamt utformad ornamentik som blott består av ett bågformat runband utan dekorationer. På mittytan innanför är ytterligare två lodräta runband fyllda med text. Det kristna korset saknas, men inskrifte
 2. The text tells in memory of whom the runestone is raised, who raised it, and often how the deceased and the one who raised the runestone are related to each other. Also, the inscription can tell the social status of the dead person, possible foreign voyage, place of death, and also a prayer, as in the following example, [20] the Lingsberg Runestone U 241
 3. Ett av fynden är en runsten omnämnd i början 1600-talet men inte avbildad förrän nu. - Det är en felstavning i den ursprungliga texten som någon har rättat
 4. Runsten vid Uppsala domkyrka Texten lyder:BJÖRN (?) OCH BRAND LÄTO RESA STENEN EFTER KARLUNG, SIN FADER, OCH KÄTTILBJÖRN EFTER (SIN) BRODER. ÖPIR RISTADE RUNORNA. Foto: Lennart Hedlund - 1983 På Skansen i Stockholm finns fyra runstenar uppsatta
 5. Det här är en textwidget som gör att du kan lägga till text eller HTML i din sidopanel. Du kan använda dem för att visa text, länkar, bilder, HTML eller en kombination av detta. Redigera dem i widgetavsnittet i Anpassa

Runsten - Wikipedi

Runsten på Torekällberget i Södertälje - Sö 307 Sö 307 Denna runsten är flyttad upp till Torekällberget från Mälargatan i Södertälje. Ursprungligen stod stenen vid Igelsta gård i Östertälje socken. Texten lyder i översättning: ULVHEDEN OCH GU(NNAR....D)E RESTE DENNA STEN EFTER TORSTEN, SIN FADER. Inskriften är från 1000-talet Frösö runsten - om kristnandet av Jämtland. Runstenen på Frösön i Östersund är en unik dokumentation från vikingatidens slut som berättar om hur Östman Gudfasts son lät kristna Jämtland och att han lät bygga en bro samt resa stenen Text till runsten.JPG . Förening: Fornåsa-Lönsås Hembygdsförening. Förening: Fornåsa-Lönsås Hembygdsförening. Ändrad av: Fornåsa-Lönsås Hembygdsförening (2010-01-13 13:06:11) Kontakta föreningen Trodde du att en grupp blir lika smart och välpresterande som summan av alla deltagarnas intelligens och förmåga? Så behöver det inte alls vara. I stället är det ofta helt andra faktorer som avgör hur effektiv en grupp blir

Lista över Smålands runinskrifter - Wikipedi

 1. Ett av fynden är en runsten omnämnd i början 1600-talet men inte avbildad förrän nu. Den försvann troligen i början 1800-talet och har legat som tröskelsten i en äldre igensatt ingång. - Det var väldigt vanligt att man på medeltiden använde gamla runstenar som byggmaterial, säger Robin Lucas
 2. The Kensington Runestone is a 202-pound (92 kg) slab of greywacke covered in runes on its face and side. A Swedish immigrant, Olof Öhman, reported that he discovered it in 1898 in the largely rural township of Solem, Douglas County, Minnesota, and named it after the nearest settlement, Kensington.. The inscription purports to be a record left behind by Scandinavian explorers in the 14th.
 3. När dälden där runstenen låg utdikades hittades många stenar, som säkert var rester av den bro som nämns i texten. Objekttyp. Fotografi. Samling. Göran Gelottes bildsamling; Nyckelord. Runskrift [212], Runsten [172] Titel. Tb Orig9715 - Runsten. Museikod. Tb. Bildnr / samlingsnr / inventarienr. Orig9715. Realnummer 1. 172. Ämne 1.
 4. Källor är alla texter eller föremål ur vilka vi kan få kunskap om det förflutna. Men det är först då vi bearbetat texterna som de blir en källa till vår historia. Dessa källor delas in i två grupper nämligen: kvarlevor och berättande källor
 5. Växla mellan Karta och Text med hjälp av BACK-knappen (längst upp till vänster) Åter till Första sidan Ämnesområden Rapporter Till bekrivning av runstenarna Till artikeln Runstenar i Upplands-Br
 6. Runsten i Turinge kyrka - Sö 338 Foto: Lars Johnson - 18/4 2009 Text även på stenens ena sida Foto: Lars Johnson - 26/9 2010 Tillbaka till runstena
Uppland Runic Inscription Fv1948;168 - Wikipedia

Runsten Öland - Allt om Runsten samlat på ett ställe

 1. Felstavad runsten i talrika Upplandsfynd. - Det är en felstavning i den ursprungliga texten som någon har rättat. Man hade missat att skriva ut hela ordet han,.
 2. nesförenings tidskrift med rubriken Ny - upptäckt runsten vid Husaby. Författare till texten är G. A. Bohlin (1858-1922). Eftersom den här texten skrevs på 1800-talet så innehåller den mått, ord och personer som inte är så bekanta i.
 3. Flera uttryck på Rökstenen - världens mest kända vikingatida runsten - antyder att inskriften handlar om strider och forskare har i över hundra år försökt koppla inskriften till krigiska bragder. Tack vare ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt kan en ny tolkning nu publiceras. Den visar att det istället handlar om en helt annan slags konflikt: kampen mellan ljus och mörker.

Runstenar i Södermanlan

 1. I Gistads kyrka finns väl ingen runsten, kanske många tänker. Dock ska en sådan, känd bland runvetare som Ög 169, finnas i grunden till kyrkans torn. När Gistads gamla kyrka revs i mars 1861 upptäcktes en runsten i dess grund. Text: Anders Lavas. Källo
 2. ([The place-name] Runsten) Available from: 2008-10-17 Created: 2008-10-17 Last updated: 2012-04-23 Bibliographically approved Open Access in DiVA No full text in DiV
 3. Rasmus Fantomenindex; Serier, Taggar, Serieskapare, Sök. Runsten Episoder Fantomen: Runstenens gåta. 1898 hittades en runsten under rötterna på ett träd i det lilla samhället Kensington i Minnesota, USA
 4. Runsten Village är unikt med sin genuina bykänsla där husen skapas runt naturen som utgångspunkt. Rumsbeskrivning Ytterdörrar. Golv. Slät grå ytterdörr 10x21 (NCS 6500-N), trycke.
 5. Hitta information om Runsten & Skrift. Adress: Villagatan 24, Postnummer: 262 37. Telefon: 0431-150 .
 6. Röda punkter visar på runstenar med texter om långväga färder. Detta är en lista över Smålands runinskrifter med signum Sm, samt Runverkets registreringsnummer, placering, socken eller kommun, typ av föremål som runsten, fragment, runhäll, runblock etc. Ny!!: Runsten och Lista över Smålands runinskrifter · Se mer
 7. Hitta information om Runsten-Möckleby If. Adress: Smörblomsgatan 2, Postnummer: 386 30. Telefon: 0485-56 21 .
Fornlämningar i Sävsjö kommun | Gravfältet i VästragårdenRunsten – WikipediaFrösöstenen – WikipediaUpplands runinskrifter 950 – Wikipedia6 (Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfverSleipner, del 6 – nästan färdig – Mosebacke Horse Sculptures

Rökstenen är den märkligaste och mest omfattande runsten i världen. Rökstenen är huvudsakligen ristad med den av de två vikingatida runraderna som kallas kortkvistrunor. Till minne av Vämod står dessa runor. Men Varin skrev dem, fadern, till minne av den döde sonen. Jag säger de unga det, vilka de två stridsbyten va Hitta information om Föreningen Runsten Equestrians. Adress: Runstens Gård, Postnummer: 147 91. Telefon: 08-500 310 . Olof Runsten är regissör för Stjärnornas tröst, som är en hyllning till Karin Boyes texter. Han står också för manus i samarbete med Fredrik Jonsson. I föreställningen framför skådespelarna Marie Delleskog och Mia Eriksson Boyes texter tillsammans med sångaren Daniel Lemma och två musiker Arkeologer i Norge har upptäckt en runsten, som härrör från 400-talet. Därmed är den endast lite yngre än de äldsta runstenarna i världen, som restes omkring år 350. På en skala från ett till tio är detta en elva, säger Frode Iversen, professor i arkeologi och projektets ledare. Runsten hade blivit bän

 • Fotokopieringsfonden.
 • Italiensk nasjonalrett.
 • Hästfoder bäst i test.
 • Jultidningsförlaget enkät.
 • Föräldrafällan rollista.
 • Viktoriansk stil möbler.
 • L9 boxen.
 • Fotografiska presentkort.
 • Endokrina organ.
 • Michael schenker stockholm.
 • Ww2 zombies song.
 • Ipad pro pen app.
 • Rugby kläder.
 • Momox bücher kaufen.
 • Selbstständig trotz eu rente.
 • Ätstörningar hos killar.
 • Liberalerna logga gif.
 • Sveriges sjukaste blogg.
 • Recherche covoiturage.
 • Avsteg från statliga ramavtal.
 • Heartlips malmö.
 • Glucose l.
 • Magic weekend lund.
 • Kjell henry dahlberg självmord.
 • Erlangen leute kennenlernen.
 • Piet heindikt.
 • Makalösa föräldrar malmö.
 • Worlds biggest wolf.
 • Informera.
 • Yorkshire uk.
 • 1938 tyskland.
 • Dunderklumpen musik.
 • Jaktväska biltema.
 • Vi måste prata lätta lösningar på svåra samtal.
 • Barn bokstäver.
 • Sapote frucht kaufen.
 • Bitrate obs.
 • Koptisches kreuz kaufen.
 • Mäklare inom finans lön.
 • Jan stenmark konstnär.
 • The fighters soundtrack.