Home

Vända vid backkrön

Vid körning på dessa smala vägar är det därför viktigt att du håller så långt till höger som möjligt. Det är extra viktigt där sikten är skymd, vid till exempel backkrön eller kurva, eftersom du upptäcker mötande fordon senare. Var däremot uppmärksam på att det kan finnas gående vid högerkanten När ska man blända av vid möte med lastbil på ett backkrön? När du möter en lastbil på ett backkrön ska du blända av när du ser positionsljuset på lastbilens tak. Läs mer om möte i mörker. Alla körkortsfrågor från 2020 Öva inför Trafikverkets pro Får man stanna eller parkera på ett backkrön? Det är förbjudet att både stanna och parkera på, eller i närheten av, ett backkrön eftersom sikten är skymd. Stannar du på toppen av ett backkrön kan fordonen bakom tvingas köra över i mötande fil för att passera, vilket kan leda till allvarliga kollisionsolyckor För det står ju inget om att det vid god sikt i kurvor skulle vara något förbud. Alltså stämmer den första punkten i citatet. Tror dock inte att det bara är parkeringsförbud, utan stoppförbud före, på och efter backkrön och före, i och efter skymda kurvor Att bilden på en skärm rätt som det är vänder sig upp-och-ner eller åt det ena eller andra hållet är säkerligen något många datoranvändare stött på. I regel kommer sig beteendet av att du (eller någon annan som använt datorn) av misstag råkat trycka ned ett kortkommando som helt enkelt vänder på bilden

Landsväg - vänstersväng, enskild väg-Körkortskolan

När ska man blända av vid möte med lastbil på ett backkrön

Om du möter en lastbil eller en buss på ett backkrön så måste du blända av så fort du ser positionsljusen på fordonets tak. Detta beror på att föraren i ett sådant fordon sitter väldigt högt upp och alltså skulle bli bländad om du väntade med att blända av tills du såg fordonets vanliga strålkastare Vändningsförsöket vid bekräftad sätesbjudning genomförst normalt runt vecka 36-37. Vändningsförsöket utförs på förlossningen av en läkare. Du bör vara fastande och innan vändningsförsöket genomförs så genomgår du en ultraljudsundersökning. Läkaren försöker sedan vända barnet genom att påverka det utifrån. Läs allt om hur ett vändningsförsök vid sätesbjudning. Därför ska du alltid vända äggen upp och ned i kartongen. msn livsstil. av Microsoft News. Sök på webben. men vid förvaring i kylskåpet kan man förlänga hållbarheten väsentligt

Alternativen visas inte, eftersom detta är en av de 1 000 betalfrågorna. Köp alla 1 000 frågor nu Möte med lastbil eller buss på backkrön []Lastbilsföraren sitter högt. Blända av när du ser positionsljusen på taket Vid nödstopp varnar du andra trafikanter genom att tända varningsblinkers och placera ut en varningstriangel Vanligtvis ska du placera varningstriangeln 50-100 meter bakom bilen. Men om din bil är skymd av en kurva eller ett backkrön så måste du placera varningstriangeln minst 100 meter bakom bilen, innan själva kurvan eller backen börjar till vem man kan vända sig vid oro för ett barn. • Ha aktuella telefonnummer till socialtjänsten och polisen nära till hands i verksamheten. Kontakt-uppgifter finns på kommunens hemsida. • Vid oro för ett barn, utgå ifrån en checklista, exempelvis den på nästa sida. Barnen på bilden har ingen koppling till innehållet i foldern

Vid uppstart så laddas inte batteriet utan får meddelande om att det behöver bytas ut. Säljande butik menar att batteriet är förbrukningsvara, och att det är tillverkaren som vi får vända oss till. Tillverkaren rekommenderar att vi kontaktar ARN om säljaren inte vill hjälpa oss. SVAR Köra i mörker. Du löper ungefär 2-3 gånger större risk att råka ut för en olycka vid mörkerkörning än vid körning i dagsljus. Vid mörkerkörning är det svårare att upptäcka fotgängare, cyklister och vilt längs vägarna. På kvällen och natten är många förare också trötta och har nedsatt koncentration och är mindre uppmärksamma Vid placering av utfart ska avståndet till närliggande övergångsställen och korsningar vara minst 10 m. Hänsyn ska även tas till busshållplatser och hastighetsdämpande åtgärder (t.ex. gupp och avsmalningar). Placeringen ska också möjliggöra för god sikt med hänsyn till kurvor och backkrön på gatan. Dä

Får man stanna eller parkera på ett backkrön?-Körkortskolan

Vid ungefär hälften av vändningsförsöken går det inte att vända barnet. Då får du ibland komma tillbaka för ett nytt försök. Läkaren kan ibland rekommendera kejsarsnitt, om barnet ligger kvar i sätesbjudning. Läkaren kan också rekommendera att barnet föds genom slidan. Då bör följande påståenden stämma in Här kan du lära dig mer om hur du kan underlätta vid förflyttningar. Titta på filmen och svara sedan på frågorna angående friktion och förflyttning på sidan Testa dina kunskaper.Film och testfrågor är ett komplement till texterna i Vårdhandboken Vid slamtömning vintertid ska vända på ett enkelt sätt. Uppställningsplats Slambilen får inte skapa fara i trafiken när den står uppställd för slamsugning och chauffö-ren ska inte riskera att bli påkörd. Fordonets uppställningsplats får heller inte vara skymd av t.ex. backkrön eller kurva. Det finns en plats där slambilen.

Backrön / Kurvor - körkortsforu

 1. Vilken regel gäller angående stannande och parkering vid en busshållplats? Får man stanna eller parkera på ett backkrön? Är det tillåtet att parkera eller stanna på huvudled? Är det tillåtet att parkera på vänster sida av vägen? Vilka regler om stannande och parkering gäller vid järnvägskorsning? Vad räknas som parkering
 2. Vad bör du göra om du vill vända på en väg där sikten är skymd på grund av backkrön och kurvor? Frågans svarsalternativ visas inte då detta är en av de 1000 betalfrågorna. Köp alla 1000 körkortsfrågor nu
 3. Vid allvarligare psykiska besvär kan du vända dig direkt till den psykiatriska vården. Är du under 18 år vänder du dig till barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP). Ett vanligt sätt att komma i kontakt med oss är att någon i familjen ringer. Ibland kan ett samtal med rådgivning på telefon vara ett tillräckligt stöd
 4. Du kör på en väg där sikten är skymd på grund av backkrön och kurvor du ska vända hur bör du göra? EG. Placering i höjd- och sidled. Vid val av placering av vägmärken skall synligheten och läsbarheten av märkena vara avgörande. I vissa lokala trafikföreskrifter anges var märkena som utmärker föreskriften skall placeras

Bilden är upp och ner på skärmen i Windows enkelteknik

Teoriprov: Är det alltid förbjudet att köra om vid ett

Vända vid backkrön när ska man blända av vid möte med

Vart vänder jag mig? Du kan vända dig till din vårdcentral och i samråd med läkare be om remiss till leg psykolog eller leg psykoterapeut. Vid akuta problem kan du kontakta 1177 för hänvisning till en psykiatrisk mottagning Detta är en lista över idiomatiska uttryck på svenska, det vill säga fasta uttryck med en egen innebörd som inte frangår av de enskilda ordens betydelse.Uttrycken kan anpassas något när de fogas in i en mening. Sortering sker vanligen inte på ord som en, som, inte, eller ha, såvida inte dessa är en nödvändig del av uttrycket (t.ex. kan en vacker dag. ID-kort, körkort och pass ska makuleras. Vissa försäkringar ska också sägas upp vid dödsfall. Man kan ta hand om detta själv, men blir det alltför betungande kan man ta hjälp av en nära anhörig eller vän eller vända sig till en begravningsbyrå Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Inte hur vi ska motverka denna utveckling och vrida klockan tillbaka.; När andra städer nu gör samma förändring som vi i Stockholm gjorde för sex år sedan och centraliserar ansvaret för skolan vill Socialdemokraterna alltså vrida tillbaka klockan och återinföra ett system som kritiserades.

Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och behandling eller annan direktkontakt med person där vård och omsorg bedrivs. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd. Avvikelse- och riskhantering Snart har jag min uppkörning.. och det är en sak jag haft mardrömmar om och som jag tänker på jämt och ständigt - vändning vid lämpligt tillfälle/plats och tillbaks på samma väg igen. För jag har så himla svårt för det! Kan inte reglerna och kan inte bedöma vart som är lämpligt att vända och hur jag ska vända Hur fördelas lösöre vid arvskifte? 2018-07-25 i Arvsskifte. FRÅGA Följande gäller: 2 syskon, en pappa som lever, mamma död. Inga andra arvingar, d vs bara två helsyskon. Om man inte kan komma överens är det alltid bra att vända sig till en jurist som får förrätta arvskiftet

Att tillfriskna från en hjärntrötthet varierar, för en del avtar hjärntröttheten efter en tid. För andra kan det kvarstå under många år eller resten av livet. Birgitta Johansson som är. Förutom att vända sig till vården, Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet - och inte vet. Läs mer

Ersättning vid patientskada. Som patient är du försäkrad om du skulle bli skadad av din vård, din tandvård eller ditt läkemedel. Du vända dig till allmän domstol och begära patientskadeersättning om du inte är nöjd med det besked du får från försäkringbolaget Vid kurva och backkrön med skymd sikt är omkörning förbjuden. - undantag som finns från denna regel finner du nedan. Undantag från omkörning vid backkrön och kurva med skymd sikt. Undantag: om det finns minst två körfält i samma färdriktning där mötande trafik inte får förekomma Resor till världens alla hörn har ställts in i år på grund av covid-19 och många svenskar väntar fortfarande på att få tillbaka pengar. Men det finns en möjlig väg att få resan. Tidigast vid 4-års ålder bör man vända till framåtvänt åkande. Nacken och musklerna runt den, är ännu inte så stabila att de orkar hålla emot vid en eventuell kollision eller häftig inbromsning. Stolen är urvuxen när ca 1/3 av huvudet sticker upp ovanför stolens rygg och stolens kant är i höjd med barnets ögon

Svår olycka vid möte vid backkrön. 12 februari, 2019 Björn Hansson. 2 bilar kolliderade vid 16-tiden på Riksväg 28 i höjd med Rödeby. Olyckan ska enligt vittnen berott på omkörning i backen där det är skymd sikt Hit vänder du dig vid konflikt med grannen. Elina Blom Westergren Publicerad 25 apr 2013 18 kommentarer. Nedan listar vi 10 av de vanligaste konflikterna med grannar och vart du ska vända dig om ni inte lyckas lösa problemet genom att prata med varandra Ingen kompensation vid försenad flygning med bolag utan EU-licens i vissa fall Resenärer måste kontrollera visumbestämmelser vid reguljärflygresor Ändrad hemresa kan ge rätt till återbetalning av priset för paketresa Ersättning för ständiga tågförseninga HAPARANDA / TORNEÅ. Frustrationen ökar bland svenskarna vid den stängda finska gränsen. I fyra månader har Haparandabor stoppats av ett kravallstaket rakt genom samhället - trots att.

reglerat ansvaret vid eventuellt skadestånd, är även ett utomobligatoriskt skadestånd uteslutet. Likaså kan en underentreprenör enligt huvudregeln inte vända sig till beställaren med ett betalningsanspråk som generalentreprenören har att uppfylla Vid 3-4 månader börjar barn att gripa, vid 4-5 månader griper barnet mer medvetet, och vid 6 månader brukar barnet kunna flytta föremål från den ena handen till den andra. De stoppar nu också allt i munnen. När kan barnet vända runt från mage till rygg och tvärtom? Vid 5-6 månader vänder barnet runt och drar sig upp mot sittande Sopkärl utan pil på locket: Sopkärlet töms när kärlets hjul är vända mot fastigheten. Vid varje tömning av grönt kärl debiteras en hämtningsavgift plus eventuell viktavgift. Om kärlet är tomt, men placerat så att tömning önskas debiteras alltid en hämtningsavgift (gäller ej brunt kärl)

Hit vänder du dig vid problem i lägenheten 23 september 2020 Vid problem eller fel i lägenheten ska du i första hand ta kontakt med våra fastighetsskötare Jenny och Göran. Detta gäller även för problem efter stambytet. För problem under kontorstid, eller som kan vänta till kontorstid Socialen ska du alltså inte vända dig mot. Socialen kommer inte betala ut några pengar om du har rätt att exempelvis få CSN vid dina studier. Detta följer av att du anser kunna tillgodose dina behov genom att ta studiemedel (jämför med lagtexten i 4 kap 1 § socialtjänstlagen)

Regionrådet om mörkertalet av långtidssjuka i covid-19: Man bör vända sig till vårdcentralen om man inte ser en förbättring Publicerad 14 november 202 Jag undrar hur är det bäst att vända en kolfiber cykel när man fraktar den på taket. Ska man vända framdelen på cykel framåt eller ska man ställa bakdelen på cykeln fram. Det jag syftar mest på är stenskott osv Vid exponering av blod/blodtillblandade kroppsvätskor med risk för blodburen smitta, gör arbetsskadeanmälan (Försäkringskassan) och avvikelserapportering tillsammans med arbetsledaren. Dokumentera vid konstaterad exponering enligt AFS 2018:4 (11 §). Följ i övrigt lokala rutiner för stick- och skärskador

Bukläge vid ARDS 19 mars, 2020 19 mars, 2020 / traumarummet För patienter med ARDS kan ventilation i bukläge (prone position) vara ett bra alternativ som kan förbättra oxygeneringen, minska ventilatorinducerad lungskada och möjligen reducera mortaliteten Skånsk riksdagspolitiker föreslår att Öresundståg ska vända vid länsgränsen 9 juni, 2015 / i NewsØresund / av Jenny Andersson Mats Persson (FP) föreslår att vissa Öresundståg vänder vid länsgränsen i Skåne framöver och inte kör vidare till Göteborg, Kalmar och Karlskrona

Vid uppkörning så skall du visa att du är medveten om riskerna. Jag skulle då aldrig göra en U-vändning på landsväg. Bättre att köra av den, vända och köra på som vanligt. Om du åker in på grusvägen så hade jag antingen gjort en u-sväng direkt eller åkt in och hittat ett lämplig plats Åsa och Håkan fick vända vid gränsen: Men suget efter smörrebröd, wienerbröd och dansk pilsner lade sig snabbt när dansk polis bad dem att vända tillbaka. - När vi skulle kliva av båten i Helsingör blev vi alla framskickade till polisen, som undersökte vår bostadsort Vart vänder man sig vid misstanke om skattefusk? Vända grejer, sånt ljud hörs mer på nätterna.Men det framgår också på tidigt morgon som 06.00. Sist jag var uppe så han är på hans taxijobb 07.00 på vardagar, jag tvekar att han haett jobb ens. När dessa ljud inte bli stopp. Han bor med hans kusin samt sin fru

Du som förälder är den viktigaste personen i ditt barns liv, och du vill ge ditt barn de bästa förutsättningarna för att vara trygg, utvecklas och må bra. Vi vill finnas där som någon du kan vända dig till för att få tips och råd i ditt föräldraskap: hur du kan stötta, vägleda och ställa lagom krav - från smått till stort, i en vardag som inte tar paus för livet som. Vid förstoppning är det viktigt att hålla avföringen mjuk. Ibland krävs läkarbesök och en närmare undersökning av ändtarmen genom så kallad skopi, Du kan vända dig till oss på Kry för att få rådgivning och information i samband med hemorrojder Sabina Jacobsen var på väg för att återansluta till sin ryska klubb CSKA Moskva. Med resväskan i hand åkte hon från Lund men vid den ryska gränsen tog det stopp. Istället fick hon. Bussar kan inte vända vid nya Slussen lör 18 jun, 2011 9:53 En bussförare uppmärksammar ett problem med den föreslagna (och redan klubbade?) trafiklösningen för framtidens Slussenområde Hade änglavakt - mötte bil som körde om vid backkrön. 3:36 min. Min sida Finns på Min sida Dela Publicerat fredag 14 december 2018 kl 12.46 Micke.

Synonym till Backkrön - Typ Kansk

Företagare ska vända sig till banken vid likviditetsproblem. Nyheter; 14:23 tisdag, 17 mars, 2020. Likviditeten blir det stora problemet för företagen nu drabbas av konsekvenserna av coronaepidemin. Finansminister Torbjörn Eliasson (C) betonade på måndagens presskonferens att det kommer att finnas ekonomisk hjälp att få Bussar fick vända vid finska gränsen. Publicerad 20 sep 2015 kl 18.49. Flyktingar som var på väg till Finland valde i går att vända om vid Haparanda och åka tillbaka till Luleå. Foto: Anna-Karin Nilsson. På lördagen demonstrerade människor på varsin sida av finska och svenska gränsen, för och emot flyktingar

Vart kan jag vända mig vid misstanke om coronavirus/covid-19 efter utlandsresa? Euro Accident 3 Mar Rapportera olämpligt innehåll. Följ inlägget 0 följare Kommentarer. Vård i samband med coronaviruset och covid-19 hanteras av den offentliga vården. Vår. Stiften ska inte dras tillbaka vid nyckeln i rätt läge utan ska bli återfjädrande. Men detta kan vara riktigt svårt att få dom så lösa att skruvskyddet går att dra ur. Du kan ta en skruvmejsel och knäcka bort öronen på den som är kvar, det går ganska lätt Enligt SOS Alarm handlade det om öppna lågor som dock räddningsstyrkan kunde släcka snabbt. Larmet kom 20.35. Aggerudsskolan Brand Karlskoga Räddningstjänsten SOS Alarm Så här jobbar KT-kuriren med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter. Du kan vända dig från morgondagen och sörja gårdagen. Eller du kan vara lycklig imorgon för att han var en del av ditt liv igår. Du kan komma ihåg honom med ledsamhet att han är borta. Eller du kan ära hans minne och låta det leva vidare. Du kan gråta, stänga din själ, vara tom och vända ryggen mot livet

Böj vända - svenska verb - bab

Vilket är rätt, vända en gång eller många vid stekning? Det finns inga regler för hur ofta en köttskiva ska vändas. Det beror på köttskivans tjocklek. En lövbiff steks klar på ena sidan och vänds innan den steks klar på den andra Filmen visar dom vanligaste sätten att vända på. Några råd inför att du skall vända Filmen visar inte hur du skall titta eller blinka! Fokus ligger helt på själva vändningarna. Glöm inte att se dig för och att blinka. Ta det lugnt när du letar ställe att vända på. Det är lätt att missa bra ställen om du kör för fort upplåtelsen, kan endera parten - eller båda - vända sig till hyresnämnden för att få hjälp att lösa tvis-ten. Part begär då vanligen i första hand att nämnden medlar i tvisten. Hyresnämnden lägger normalt fram ett förslag till överenskommelse om parterna inte själva kan komma till en lösning vid ett sam-manträffande med nämnden

Parkering och spåcentralen ligger vid Sångbäckens stugby (toppen av Klövsjöbackarna).Du kan också ta liften Klövsjö Express till toppen. Längdspåren vänder vid Storhogna.Här kan du kö. Här hittar du Handicares glidlakan för manuell liggande och/eller sittande positionering (lägesförändring) av brukare inom samma enhet, till exempel för vändning i säng och för förflyttning högre upp i säng. På varje produktsida finns information om vilka förflyttningssituationer det aktuella hjälpmedlet passar för. En överblick över våra glidlakan går också att finna i. Skadestånd vid sak- och personskada enligt produktansvarslagen. 2013-03-03 i Skadestånd på grund av avtalsbrott. Du kan dock inte medstöd av denna lag vända dig till tillverkaren eller importören och du kan inteheller kräva ersättning för personskada med stöd av KKL

Vid svårare psykiska problem vänder du dig till någon av de vuxenpsykiatriska mottagningar som finns i Linköping, Norrköping, Motala och Mjölby. Det finns både regiondrivna och privata vårdgivare som arbetar på uppdrag av regionen. De har samma avgifter och erbjuder likvärdig vård. Du kan välja vilken mottagning du vill vända dig till Alla som fått läkemedel inom svensk sjukvård, deltagit vid kliniska prövningar eller köpt läkemedel som sålts av apotek i Sverige eller av butik med tillstånd att sälja receptfria läkemedel från läkemedelsföretag som är anslutna till LFF Service AB, och anser sig ha drabbats av en skada av läkemedel har rätt att göra en anmälan till Svenska Läkemedelsförsäkringen AB och.

Till barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, kan du vända dig vid lite svårare psykiska besvär som gör att du inte orkar med vardagen och livet. Socialtjänsten är en del av den kommunala hjälpen som finns. Du som är förälder och som mår psykiskt dåligt kan vända dig till din vårdcentral eller till psykiatrin i Örebro län Så går du tillväga för att träffa någon att prata pension med och hur du går tillväga om du bytt namn eller adress. Kontakta oss om du har frågor som du inte får svar på Gör så här vid dålig arbetsmilj Du kan också vända dig till skyddsombudet direkt om du inte vågar eller vill tala med chefen själv. 3.Om inte heller skyddsombudet får arbetsgivaren att agera, kan skyddsombudet ställa krav på åtgärder enligt arbetsmiljölagen kapitel 6 paragraf 6a Vart vänder jag mig? Om du märkar att mobbning pågår på din arbetsplats arbetsplatsen ska du tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kan du kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kontaktar du ditt fackförbund Flygbolaget är skyldigt att erbjuda dig att välja mellan att få biljetten återbetald eller att få din resa ombokad. Dina rättigheter enligt EU-förordningen kan inte avtalas bort. Därför kan du vända dig till SAS med dina krav på återbetalning även om de hänvisar dig till resebyrån. Läs mer om dina rättigheter vid inställt flyg.

Video: När ska man blända av vid möte med en lastbil på ett

Konkret innebär det att vi till exempel arbetar mer för att förmå arbetsgivare att inte diskriminera vid rekrytering istället för att i efterhand söka ersättning för enskilda personer i domstol. Fackförbund. Om du är medlem i ett fackförbund och har upplevt diskriminering på jobbet ska du i första hand vända dig dit Vid direkt grillning ligger maten över glödbädden och grillas under kortare tid, vilket passar mindre köttbitar och grönsaker som snabbt genomsteks utan att ytan blir bränd. Vid indirekt grillning placeras maten vid sidan av glödbädden och grillen fungerar som en ugn om du lägger ett lock över Träning Vänder in rumpan vid longering. Posta ny tråd Trådstartare _moa_; Startdatum 5 Sept 200 Basalcellscancer är en mycket vanlig tumörtyp som ibland också kallas basaliom. Den uppstår oftast i ansiktet, där näsan är en vanlig lokalisation Vid akuta tankar kring självmord finns det behov av snabb hjälp. Den psykiatriska akutmottagningen är då den sjukvårdsinrättning som finns tillgänglig. Om läkaren på akutmottagningen finner att du har en allvarlig depression som kräver sjukhusvård blir du inlagd på en psykiatrisk vårdavdelning

 • Яндекс деньги вход в личный кабинет.
 • Handdukstork vattenburen pax.
 • Väder ånge kommun.
 • Studentresa ayia napa 2018.
 • Youtube musik.
 • Aldi bergen auf rügen.
 • Single hanau.
 • One com kundenservice.
 • Boxningshandskar göteborg.
 • Schülerferienticket sachsen 2018.
 • Text artwork steam.
 • Öppna filmrulle.
 • Samsung tv troubleshooting.
 • Sim kort honor 8.
 • Hörsel uppsala.
 • Inspiration viktminskning.
 • Homa eventplanung fotogalerie.
 • Seat arona kofferraumvolumen.
 • Förnya mascara.
 • Unarchiver mac download.
 • Söta tecknade katter.
 • Öppna filmrulle.
 • Stel engelska.
 • Gta 5 blitzaktion aktien.
 • Berger des pyrenees langhaar.
 • Nobelpriset i fysik vinnare.
 • Umeå energi säga upp avtal.
 • Operation hälsena rehab.
 • Paracetamol astma.
 • Desmond miles.
 • Mlr 1105.
 • Trilogy movies.
 • Medellivslängd usa män.
 • Djur och växter i sjön.
 • Torr rynkig hud.
 • Exigus inloggning.
 • Jultidningsförlaget enkät.
 • Videos zum totlachen.
 • Mannen med hatten.
 • Yorkshire uk.
 • Star wars rebels season 2.