Home

Inflammation hasled häst

Inflammationen kan bero på både överbelastning och skador. En häst som arbetas hårt eller trampar snett är exempel på när en inflammation i leden kan uppkomma. Man ser ofta inflammationer i hov- och kotleder, mellersta leden i framknäet samt bogleden på frambenet, på bakdelen är kot- has- knä- och höftleder Förebygg ledinflammation hos häst. Artrit, det vill säga ledinflammation, är en diagnos många hästar drabbas av. Inflammation i kotleden är en vanlig typ av inflammation som ofta orsakas av överansträngning eller vrickning Inflammation i haslederna måste inte vara spatt, känner en häst som precis fått samma diagnos. Veterinären sa uttryckligen att det sitter på samma ställe där spatt uppkommer, men är inte spatt. Hästen var helt ren på spattröntgen, det enda som syntes var att några ligament ev. var lite ansträngda (vet inte riktigt vad det innebär)

Ledinflammation och artros på häst - Agria Djurförsäkrin

Min häst har fått en inflammation i Hasleden eller en falsk galla. Har varit på klinik och röntgat och gjort ultraljud. De hittade inga pålagringar lösa benbitar eller skada på någon led utan hon har bara fått en rejäl inflammation. Hon har fått metacam i 10 dagar och jag har smörjt in.. Hasleden är en led uppbyggd av sex olika småben.I övre delen av leden ledar skankbenet mot rullbenet.Rullbenet är ett kort och kraftigt ben med två ledrullar på framsidan. På hasledens baksida finns hälbenet, vilket är ett muskelfäste för stora delar av bakbenets böjarmuskulatur.Hasledens nedre delar är uppbyggda av fyra olika småben

Inflammation i strålbensbursan är en relativt vanlig orsak till hälta från hovområdet, och nästan uteslutande från frambenen. Ofta kommer hältan akut och kan första dagarna vara kraftig, vilket gör att man ibland tror att hästen fått en hovböld Svullen hasled. Igår så upptäckte Skulle vilja veta om någon varit med om något liknande innan, att en häst är svullen men varken varm eller verkar ha ont. Kan det vara något allvarligt trots att hästen inte verkar ha ont? Är det en inflammation borde de väl vara varma och markera? Slåss med drakar, befria prinsessor,. Hej, Inflammation i hasens glidleder räknas inte som spatt. Pålagringar i glidlederna som ses vid röntgenundersökning kallas spatt. Det är dock möjligt att en häst som lider av inflammation i glidlederna kan utvecka spatt längre fram i tiden, men generellt är prognosen för endast inflammation bra Hos vissa hästar går inflammationen djupare för att involvera ledbrosk och underliggande ben. I dessa fall kan man börja se röntgenförändringar som ofta benämns som pålagringar. Skadan har då övergått från artrit till artros eller osteoartros De flesta hästar som har haft ledproblem kommer tillbaka till samma användning som tidigare. Du behöver inte pensionera hästen än så länge. Det är viktigt att bygga kondition och styrka, problem med bakknäna beror oftast på att hästen inte orkar bära med muskulaturen. Rid gärna långa travpass och galoppintervaller en gång i veckan

Förebygg ledinflammation hos häst Sveland Djurförsäkringa

 1. Hästar som har korta stumma steg drabbas oftare än hästar med långa steg. Detta kan liknas med när en häst rids på ett för hårt underlag eftersom även det resulterar i stumma steg. Ledmaterialets kvalité beror mycket på hästens gener, därför är det ytterst viktigt att vi avlar på hästar som är hållbara
 2. Hudsjukdomar Ohyra (ektoparasiter) Löss. Särskilt under eftervintern och våren då hästarna är långhåriga kan hästarna angripas av löss.En drabbad häst får klåda som gör att den biter sig i flankerna och skrubbar sig mot box- eller spiltväggarna.Det finns då risk för att inflammationer uppstår i huden. Hästen smittas direkt eller indirekt genom t.ex. ryktdon, borstar, sadel.
 3. OM din häst får denna diagnos av en kiropraktor/terapeut så åk efteråt till en duktig veterinär och kolla genom benen med. Det fungerar nämligen så att om hästen har en inflammation i en has tex eller ett bakknä kommer hästen på ett mycket tidigt stadie börja avlasta benleden
 4. Karpalleden ledar uppåt mot underarmsbenet och neråt mot skenbenet och griffelbenen.Leden utgörs av två rader med småben. I övre raden finns tre ben i själva leden och ett ben på baksidan kallat ärtbenet.I undre raden finns vanligtvis tre ben, men ibland även ett fjärde
 5. Vi ser många hästar som har inskränkt rörlighet i sina haser. Det kan bidra till inflammationer i såväl has som knä som säkert i fler leder. En låsning i hasen hindrar hästen från att böja benet så mycket som den kan och det är ingen mjuk, smidig, rörlighet i lederna
 6. Ibland kan hästen vara halt på flera ben, och då bedövar jag leden i det ben där hästen är mest halt. Om hältan sitter i kotleden och andra eventuella skador i leden är uteslutna genom exempelvis röntgen och/eller ultraljudsundersökning, så behandlas hästen oftast med något preparat som exempelvis cortison eller hyaluronsyrapreparat (tuppkam) i leden för att hämma inflammationen

Hästvård - Inflammation hasleder Bukefalo

Hästen kommer att föredra den galopp där det friska benet är på utsidan (det drivande benet). Således kommer det bli svårare att rida i vänster galopp på en häst med inflammation i höger bakknä. Detta gäller på rakt spår. Höger galopp kommer att bli svårare i höger volten på grund av det ovan sagda Spatt innebär bennybildning kring hästens glidleder och ses hos oftast hos medelålders till äldre hästar. Det är inte helt klarlagt varför hästar får spatt, men man vet att konformation, genetik och träning spelar in. Ofta kommer kliniska symtom smygande med tilltagande stelhet och hälta på ett eller båda bakben. Diagnos ställs genom ledbedövning och röntgen Osteoartrit hos häst kan ge upphov till varierande grad av hälta, med värme, stelhet, gallor och försämrad rörlighet i leden. Tecken på smärta i samband med artros kan vara ovilja hos hästen att röra sig, hoppa eller utföra vissa rörelser, slå med svansen, gnissla tänder m.m. Uppkoms Ögonskador hos häst uppkommer av olika orsaker. Det är bra att lära sig hur hästen ser ut när den är frisk, för att kunna bedöma om den har ögonproblem Muskelinflammation och smärta? Slipp felbehandling. Fakta, tips & råd vid Muskelinflammation. Det är vanligt att vi får muskelinflammation i de större muskelgrupperna, som i ryggens, nackens, axlarnas eller höftens muskler. På läkarspråk heter muskelinflammation myosit, och i denna benämning ingår alla typer av.

Hästvård - Inflammation i Hasleden falsk galla Bukefalo

 1. På häst kommunicerar tarsocruralleden och den proximala intertarsalleden, vilket innebär att om man sprutar in ett läkemedel i tarsocruralleden så når detta även den proximala intertarsalleden. Även på andra husdjur kallas denna led hasled och är uppbyggd i princip på samma sätt som hos häst
 2. Ögoninflammation (konjunktivit) hos häst är relativt vanligt, i synnerhet under sommaren då många hästar besväras av flugor. I den här artikeln kan du läsa mer om ögoninflammation. Du får tips om hur du själv undersöker din häst och när det är dags att tillkalla veterinär
 3. hästarna. - Vi tror att siffran 11,8 procent för birkelandsfrakturer från 1991/92 är OCD kan finnas i bakknän, hasled, kotled och i bogen, men även i hov inflammationer som på sikt kommer att skada brosket. Som avslutning sa Dolvik att ha
 4. och den indiska örtväxten Boswellia serrata har i studier visat sig
 5. Massvis med hästar går med pålagringar här utan att ha ont och utan att någon vet det, så det behöver inte vara ett problem. Men Filo har ont och det är troligtvis pga inflammation runt pålagringarna. Så han fick contisonsprutor i ryggen för smärtlindring och avslappning samt även i facettlederna.

Hästens leder utsätts nästan dagligen för olika påfrestningar och kotleden kommer alltid att vara ett utsatt område när det gäller skador,oavsett vilken tävlings eller träningsinriktning man har. Varje år döms ett antal hästar ut på grund av kronisk inflammation i just den här leden Hur är det med dom där griffelbenen egentligen? I mitten på aug skrev vi ett inlägg om vår 300:de operationspatient. Hästen i fråga hade en griffelbensfraktur på sitt yttre (laterala) griffelben på höger bak

OA hos häst Vid OA hos häst anses en inflammation av synovialmembranet (synovit) och/eller ledkapseln (kapsulit) normal hasled eller i hasleder med osteokondros (Brama et al., 1998). En ökning av prostaglandin (PgE-2) i ledvätska från OA leder har också rapporterats från häst Biotillgängliga kosttillskott innebär att din kropp kan absorbera hela dosen. Köp idag Även om fisk eller fiskolja inte hör till hästens naturliga föda gynnas hästen märkbart av fiskoljans omega-3-fettsyror. Fiskoljans omega-3-fettsyror dämpar inflammationer tio gånger bättre än omega-3-fettyrorna i vegetabiliska oljor, så som linfrö, ryps, hampfrö eller chiafrö Svullen hasled. Igår så upptäckte Min vän som är relativt kunnig på hästar (pluggar till veterinär och har jobbat rätt mycket på hästklinik och sett många hästben) Är det en inflammation borde de väl vara varma och markera? Slåss med drakar, befria prinsessor, döda varulvar.

Hasled - Hästar - Allt om hästen med HästSverig

Ögonskador hos häst uppkommer av olika orsaker. Det är bra att lära sig hur hästen ser ut när den är frisk, för att kunna bedöma om den har ögonproblem Vad gör veterinären - ögonskada häst. Som alltid så beror det på just din hästs symtom och skador hur veterinären behandlar hästen. Detta är ett exempel på hur en normal ögonundersökning utförs Hästen har besväret. Vi har örterna den behöver. Hos oss hittar du den ört eller örtblandning som passar din häst bäst. Naturliga läkemedel för din häst

Inflaboost DHA är en vegansk karensfri DHA produkt som boostar och stöttar hästens välmående vid tillstånd som EMS, insulinresistens, EIPH, inflammation, muskelinflammation, lymfangit, ledinflammation, kotledsinflammation, och så vidare. Prestationshöjan Missbildning av rullkammarna gör heller inte ont. Korsbanden har så vitt jag vet heller inga smärtnerver. Varför blir hästen då halt av dessa skador? Svaret är att skadorna skapar en ledkapselinflammation genom att de ger en instabilitet (glapp) i leden. Alla vet ju att skor som glappar lätt ger upphov till skoskav (inflammation i huden) Beräknad lästid: 7:30 min När vårt immunförsvar går i baklås skadas våra egna celler och risken för sjukdom ökar kraftigt. Allt fler åkommor och välfärdssjukdomar tycks hänga samman med inflammation, ett tillstånd som kan synas i blodet långt innan du blivit sjuk.. Det mänskliga immunsystemet är ett sofistikerat totalförsvarssystem, ett rörligt skydd mot nästan alla. Inflammation är kroppens försvarsreaktion mot en skada eller ett angrepp, till exempel en infektion. Blodflödet ökar till den drabbade kroppsdelen som blir röd, varm och svullen. Smärta är också vanligt att känna, och kanske den drabbade kroppsdelen inte går att använda som vanligt Hästen bör dock inte ansträngas så länge som den visar tecken på smärta och har en aktiv inflammation eftersom det då finns risk för akut blödning inuti ögat. Tyvärr så utvecklar vissa hästar kronisk, återkommande uveit trots korrekt behandling av den akuta, primära uveitepisoden

Ledinflammation är den absolut vanligaste orsaken till hälta hos häst och så mycket som 10 hästar per dag avlivas på grund av det. En häst kan få ledinflammation i alla sina leder, men vanligast är kotled, framknä och has. Vid en ledinflammation börjar inflammationen i ledkapseln En inflammation kan yttra sig på flera sätt. Inflammationer som verkar i det dolda tros ligga bakom många kroniska sjukdomar. Hjälp därför kroppen att motverka dessa inflammationer och få ett friskare liv. Inflammation är kroppens reaktion på en skada eller ett angrepp av något slag, till exempel en infektion Hästen kan smittas om den blir stucken av en infekterad mygga. Virus kan därefter angripa nervsystemet hos mottagliga individer och en inflammation i hjärnan, en nonpurulent encefalit, utvecklas. Hos häst förblir virusnivåerna i blodet så låga att återinfektion av myggor inte kan ske

Hältutredningar-arkiv - Per Spångfors-veterinä

Mugg hos häst. Nu kommer den blöta årstiden med leriga hagar. För många hästar innebär detta problem med hudinflammation i karleden - mugg. I den här artikeln kan du läsa mer om varför hästen får mugg och hur du kan göra för att förebygga eller behandla inflammationen Back on Tracks unika Welltex® material innehåller värmereflekterande egenskaper. Produkter inom ridsport, hund, human & cykelsport. Back on Track är ett svenskt företag som upptäcktes och utvecklades av svenske Dr. Erland Beselin. Back on Track var även föst med MIPS i ridhjälmar och har fått utmärkelsen BÄST I TEST Ringblomma ges mot inflammationer och infektioner, stimulerar lymfsystemet, utrensande. Utmärkt medel för lymf- och urinsystem speciellt när den kombineras med snärjmåra. Hjälper vid t ex fång då hästen ofta har ett belastat immunsystem samt inflammationer i muskler. Obs! Ge ej till dräktiga ston pga sin aborterande egenskap Sjukhusjournaler från hästar med bukhinneinflammation utan känd bakomliggande orsak studerades för att ta reda på mer om tillståndet, behandling och prognos. Undersökningen visade att denna typ av bukhinneinflammation drabbar hästar av alla åldrar och raser. Diagnos fastställs med prov från hästens bukvätska

Biomarkörer för inflammation och bindvävens hälsotillstånd i leden Vid OA hos häst anses en inflammation av synovialmembranet (synovit) och/eller ledkapseln såsom karpus, kotled, hasled och kron- och hovled, typ 2 ses oftast sekundärt till en klar Ingen inflammation är synlig i området och inga luminala organ öppnas. Antibiotikaprofylax är inte indicerad såvida inte implantat (skruvar, plattor I en studie avseende elektiv artroskopi av 932 leder på 682 hästar där 39 % av hästarna fick preoperativ antibiotika, kunde ingen skillnad ses mellan behandlad eller obehandlad. Back on Track produkter för häst, skydd/ hästutrustning/ hästtäcke / benskydd /benlindor behandling för skador, Backontrack är välbefinnande, skonsamt och skönt för hästen. MÅTT TABELL FÖR HÄST. Back on Track använder sig av en keramisk textil som motverkar smärta, ökar blodcirkulationen och lindrar inflammationer inflammation i hästens led, brosk eller ben som kan ge hälta hos hästar (Ley & Ekman, 2008). Ledproblem är den enskilt största gruppen av orsakerna till hälta enligt en undersökning som utgått från 107 310 hästar försäkrade i Agria mellan 1997 och 2000, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av det totala hästbeståndet i Sverige Fång är en relativt vanlig åkomma som orsakar allvarligt lidande hos ponnyer och hästar. Sjukdomen kan ses som ett syndrom där en systemiskt påverkad individ visar karakteristiska symtom på smärta och hälta i samband med en inflammation i hovens lamellager och suldel

Svullen hasled Natural Horsemanship iFoku

Årets, på många håll i landet, milda och leriga vinter har gjort att många hästar har fått problem med magen. Detta kan i värsta fall leda till grovtarmsinflammation. Ridsport har pratat med veterinär Johanna Almerén som är specialist på hästens sjukdomar. Hon reder ut begreppen och tipsar om hur du ska undvika grovtarmsinflammation hos hästen Benhinneinflammation är trots namnet inte en inflammation utan en förslitningsskada för underbenets muskler och senors fäste mot insidan av tibia (skenbenet). Skadan utmärker sig med smärta på underbenets framsida eller insida. Det är den vanligaste kroniska belastningsskadan hos idrottare och står för 6-16% av alla löparskador Kombinationen av hyralonsyra, glukosamin, ASU, kondroitinsulfat samt MSM är mycket effektiv mot den inflammation & brosknedbrytning som sker vid påfrestningar och skador i hästens led. Cosequin® ASU/HA+Plus för häst kan användas till den äldre hästen med artros, till den högpresterande hästen där påfrestningarna på lederna är höga & hästar med konstaterade ledskador, till. LifeAssays® test för inflammation hos häst detekterade inflammation snabbare än dagens standardmetoder. Trots att andra diagnostiska metoder, som blodbild och perna, men hästarna som hade fått fiskolja visade en markant ökning av steglängden i trav. Fiskolja kan vara fördelaktig till hästar med artrit: 16 hästar med artrit delades in i två grupper och fick samma foder. Den ena gruppen fick ett tillskott med omega-3-fettsyrorna EPA och DHA. Det togs löpande blodprover och prover från ledvätska

Veterinären.nu - Inflammation i hasens glidlede

Artros på häst Ridspor

Hästen kan behöva läka ut inflammationer som uppstått i tarmen. Har de gått länge med inflammationer (som inte behöver märkas så mycket, hästen behöver inte ha diarré) så skadas tarmslemhinnan och hästen kan börja reagera på en mängd olika foder, bl a gräs och kraftfoder, med resultat som kronisk fång, eller upprepad kolik Inflammationen har ofta samband med pollenallergi, men kan även orsakas av allergi mot en mängd andra saker, bland annat mögel och kvalster. Båda ögonen brukar drabbas samtidigt. Bindehinnan blir - för det mesta - svullen och det bildas vätska, oftast klar. Även ögonlocken kan bli svullna. Klåda är mycket vanligt

Veterinären.nu - Knäledsinflammatio

Mobil röntgen för hästar 4. Kronbensfraktur häst. Spattröntgen av häst. Ryggröntgen av häst. Granskning av bilder häst. Artros karpalled häst. Tornutskott häst. Mobil röntgen Spatt Hasledhäst. I framkanten, längst till vänster, på de platta små benen ses en ojämnhet. Det kallas spatt eller deformerande artros. Stäng. Sådana inflammationer orsakas av en irritation i och runt senan på grund av överbelastning. Det föreligger aldrig infektion med bakterier eller virus. De mest typiska tecknen på en seninflammation är att det uppstår smärta i muskeln och dess senor som ett resultat av överbelastning Lindra smärtan och dämpa inflammationen genom att smörja in området som gör ont. Det finns smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel som innehåller diklofenak eller ibuprofen. För att få bra effekt är det viktigt att du gör enligt bruksanvisningen i förpackningen

Ömmar hästen gör det mer skada än nytta, då kan du i värsta fall trigga igång inflammationer i hovarna och det får absolut inte hända!! Är hästen öm barfota så sätter du på bootsen några veckor. Prova igen, på med boots återigen om hästen fortfarande är öm. Detta stärker hovarna och gör att de växer lite fortare. Tip Sveriges bästa informationssida om knäskador. Här kan du läsa allt du behöver veta om slemsäcksinflammation | Symptom | Förebyggande och Behandling På häst förekommer osteokondros mest på hasled och knäled. Varmblodstravare har mest problem med haslederna, engelska fullbloden har mest problem med knälederna och hos svenska halvbloden förekommer osteokondros i såväl has- som knäleder. Därutöver förekommer osteokondros också i bogled, kotled och halskotornas leder, dock mer. Osteoartrit eller artros som sjukdomen också kallas är vanlig hos häst och innebär att ledens brosk sakta bryts ner på grund av låggradig inflammation. Inflammationen gör att energiupptaget hos broskcellerna minskar och då bränslet uteblir skadas cellerna eller dör. I ett samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har forskare från Sveriges lantbruksuniversitet undersökt hur.

IRAP Vi erbjuder behandlingar med IRAP. IRAP är en behandlingsmetod som utvecklats med genteknik för att behandla ledinflammation hos häst. De flesta behandlingar som vanligen används mot ledinflammation hos häst t.ex. kortison och hyaluronsyra s.k. tuppkam behandlar i huvudsak symtomen vid en uppkommen ledinflammation. Med IRAP går man ett steg längre och hindrar uppkomsten av [ Hock Inflammation i kvartalet häst Till hasen är en komplex serie av lederna halvvägs upp en häst hind ben och består av tio ben. Detta område är ofta benägna att inflammation och svullnad. Hock inflammation kan vara utjämnade hock eller spavins, som är vanligt i kvartalet hästar. Or Hästar som reagerar märkligt i vissa situationer, till exempel skyggar för föremål som de inte reagerat på tidigare, kan ha begynnande synproblem. Det finns många orsaker till att hästar får problem med synen och här har vi samlat grundläggande information om ögonsjukdomar för dig som vill veta mera Inflammation i buk/tarm. Man brukar märka det hos sin häst genom att den plötsligt tappat sin aptit, står och flämtar och skrapar med sina framhovar, den står som att den vill kissa, ligger oftare, får kanske lösare avföring, ökad andning eller hjärtfrekvens och om den har riktigt ont svettas, flåsar och rullar runt av smärtan

Fördelarna är flera - hästen behöver aldrig riskera att uppleva obehag av bettet pga vargtänderna, vargtänderna går inte av ( de får ofta sprickor i roten när bettet slår emot dem, då blir de ännu mer ömma och om tanden går av kan det bli onödigt besvärligt att få ut hela roten), och dessutom går läkningen snabbare när hästen inte behöver ha bett i munnen efter någon vecka Kan ges i förebyggande syfte och vid redan uppkomna problem. Såsom: till äldre hundar och hästar för att förebygga/minska stelhet och stimulera rörligheten, efter skada samt vid ömmande och värkande muskler. Djävulsklorot malen 100% ren naturprodukt Bra för muskler och leder. OBS: STARKT anti-inflammatoriskt. För djur med inflammation Djävulsklo Harpagophytum procumbens. Ögonmask är inte vanligt förekommande på svenska hästar. I en stor slaktstudie som gjordes 1992-1993 där ca 200 hästar undersöktes återfanns den hos 3.1 % av hästarna. Den vuxna masken kan hittas på ytan av ögat, bakom tredje ögonlocket eller i tårkanalerna På apotea.se hittar du bakteriedödande produkter som motverkar tandköttsinflammation och tandköttsproblem. Köp snabbt, billigt & fraktfritt När hästen tränas och blir trött, är det första som händer att den tappar bakbenen. Det brukar kallas dålig bakbensaktivitet och är ett vanligt problem hos bl a dressyrhästen. Den här sortens problem dyker ofta upp när man inom dressyren kommer högre upp i klasserna, när piruettarbetena tar vid

Hästen blir piggare och starkare och får bättre förutsättningar att klara av sitt arbete. Vid skador och sjukdomar har det också visat sig att hästar återhämtar sig bättre, svullnader och inflammationer lägger sig snabbare och de smärtlindrande egenskaper hos akupunkuren är mycket efektiv PPID, eller som det förr benämndes - Cushings syndrom, är ett hormonstörning som kan dyka upp hos människor, hundar och hästar. Det är främst äldre individer som drabbas. Hos hästar är det vanligast att problemet dyker upp vid 17 års ålder eller senare. PPID hos häst Cushings handlar om en ämnesomsättningsstörning och är därför e Ett akut trauma eller en upprepad överbelastning av leden är de vanligaste orsakerna till ledinflammation hos en arbetande häst. Symtomen vid en ledinflammation är värme, smärta, svullnad och varierande grad av hälta. Inflammationen orsakar skador och defekter i ledbrosket Värk i leder - Svensktillverkade kosttillskott som innehåller vitaminer/mineraler särskilt anpassad efter ditt behov av rörelse, energi & hälsosamma leder

 • Iceland volcano warning.
 • Kalle anka pocket blocket.
 • Faceit premium unlimited.
 • Burlesque show stockholm.
 • Arbeta med näver.
 • Steinhauser gin kaufen.
 • Acanthocinus aedilis.
 • Ladda ner spel ps4.
 • 10 oz to gram.
 • Självplock bilskrot.
 • Indisk restaurang uppsala drottninggatan.
 • Bästa stranden mauritius.
 • Regnställ vandring test.
 • Memfis gudar.
 • Väggdekor text.
 • Swindi erfahrungen.
 • Fd brevskola.
 • Arrowverse imdb order.
 • We need to talk about kevin watch online.
 • Nappflaska till kattunge.
 • Försäljning tjänst eu.
 • Fredmans epistel 8.
 • Ardisia crenata giftig.
 • Försämrad syn symptom.
 • Varför läker inte mina sår.
 • Teckna flera livförsäkringar.
 • Yvonne af ugglas.
 • Mailadresser region skåne.
 • Förgreningsbox hur gör man.
 • New york liberty statue.
 • Sopstrejken flashback.
 • Kit harington father.
 • Säng med förvaring mio.
 • I11 växjö butiker.
 • Lakritsfestivalen 2018.
 • Sonja kovalevsky.
 • Tamil sri lanka.
 • P3 dokumentär bästa.
 • Mina drömmars stad analys.
 • Tillbaka till framtiden 2 rollfigurer.
 • Disco potsdam.