Home

Kompletterande utbildning tandläkare göteborg

Programmet för kompletterande utbildning för tandläkare

 1. en och ges på helfart under 1 år (60 hp)
 2. Kompletterande utbildning för tandläkare (KUT) med examen från länder utanför EU/EES och Schweiz ges på institutionen för odontologi vid Göteborgs universitet. KUT-programmet vänder sig till personer som har tandläkarexamen från tredje land och behöver komplettera din utbildning för att kunna söka svensk tandläkarlegitimation
 3. Nedan kan du läsa mer om behörighet, anmälan och urval till den kompletterande utbildningen för tandläkare med examen från land utanför EU/EES och Schweiz som ges vid Göteborgs universitet.Utbildningen ges även vid Karolinska Institutet och Malmö Universitet. Syftet med utbildningen är att ge de.

Expandera Utbildning Minimera Utbildning. Forskning. Expandera Forskning Minimera Forsknin Tandläkarprogrammet vänder sig till dig med naturvetenskapligt intresse som trivs med att arbeta med människor. Du kommer få lära dig att förebygga, diagnosticera, lindra och bota sjukdomar och olika tillstånd i munhålan men också att träna din förmåga att möta andra människor i olika åldrar. Efter genomförd utbildning kommer du att arbeta i nära samarbete med tandsköterskor. Kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES och Schweiz ges vid Malmö universitet samt Göteborgs universitet och Karolinska Institutet. Programmet vänder sig till dig som har tandläkarexamen från tredje land och som behöver komplettera din utbildning för att kunna söka svensk tandläkarlegitimation Utbildningen innehåller en stor del klinisk färdighetsträning inom både vuxentandvård och barn- och ungdomstandvård kompletterad med teoretisk undervisning i ämnesspecifika odontologiska och medicinska moment. För information om urvalsprocessen besök Programwebben för Kompletterande utbildning för tandläkare Behörighetskravet till den kompletterande utbildningen för utländska tandläkare är: Tandläkarexamen från land utanför EU/EES-området samt Schweiz av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov eller minst en avslutad fyraårig utbildning samt ett års dokumenterad klinisk verksamhet

Tandläkare, 60 högskolepoäng. Du som har en utländsk tandläkarexamen kan komplettera med utbildning på Göteborgs universitet, Malmö universitet eller Karolinska institutet. Undervisningsspråket är svenska. Kompletteringsutbildning tandläkare i Hitta och jämför utbildningar. Pedagog i kulturskolan, 90 högskolepoän Efter utbildningen. Det är ett spännande yrke med många utmaningar som väntar dig. Behovet av nya tandläkare mycket stort i Sverige och flera andra länder i Europa. Därför har intresset för att studera till tandläkare kraftigt ökat. Du möter du en välkomnande arbetsmarknad som erbjuder en bra lön En kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES samt Schweiz startar höstterminen 2018, under förutsättning att resurser tilldelas. Utbildningen anordnas i Göteborg och omfattar ett års heltidsstudier (60 högskolepoäng). Studierna berättigar till studiemedel.Utbi.. Fakulteten erbjuder 16 grundutbildningsprogram, 2 specialistutbildningsprogram, 4 mastersprogram och kompletterande utbildning för läkare, sjuksköterskor, tandläkare, apotekare och biomedicinska analytiker med utländsk examen. Utbildningen sker i nära samarbete med hälso- och sjukvården och tandvården i Västra Götalands regionen

Kompletterande utbildning av utländsk examen. För läkare, sjuksköterskor, tandläkare samt apotekare och biomedicinska analytiker. Göteborgs universitet bedriver sedan 2009/2010 kompletterande utbildning för personer med avslutad läkar-, tandläkar- och sjuksköterskeutbildning från länder utanför EU/EES/Schweiz Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz. Logga in i PING PONG. Sök Utbildningar vid KI > Utbildningsprogram > Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

KUT - Folktandvården - Folktandvårde

De kompletterande utbildningarna finns vid Karolinska Institutet i Stockholm, på Göteborgs universitet och på Malmö universitet. Målet är att du efter slutförd utbildning ska ha de kunskaper och färdigheter som krävs för tandläkaryrket i Sverige och för att du ska kunna ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen Kunskapsprov för tandläkare med utbildning från länder utanför EU/EES [Uppdaterad 2020-10-15] Karolinska Institutet ansvarar för att genomföra kunskapsprov för tandläkare som utbildats utanför EU och EES. Kunskapsproven genomförs på uppdrag av Socialstyrelsen Kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES och Schweiz ges sedan 2010 vid Karolinska Institutet. Programmet vänder sig till dig som har tandläkarexamen från tredje land och som behöver komplettera din utbildning för att kunna söka svensk tandläkarlegitimation

De kompletterande utbildningarna finns vid Karolinska Institutet i Stockholm, på Göteborgs Universitet i Göteborg och på Malmö universitet. Målet är att du efter slutförd utbildning ska ha de kunskaper och färdigheter som krävs för att du ska kunna ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen och arbeta som tandläkare i Sverige Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz, 60 hp - Vår 2021 obligatorisk kurs; Kursplan Kursplan för studenter vår 2021, vår 2020, vår 2019, vår 2018. Visa kursplan separat Klinikchef på Göteborg Tandläkargrupp med utbildning från Göteborgs Universitet och lång erfarenhet. Ibland kan tandläkarens priser vara högre och ibland kan det vara lägre än referenspriserna, Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem,. Sök till en kompletterande utbildning. När du har gått klart den kompletterande utbildningen skickar du ett intyg från utbildningen tillsammans med ansökan om legitimation till oss i nästa steg. Kompletterande utbildningar finns på: Karolinska institutet: kompletterande utbildning för tandläkare i Stockholm Det är långt ifrån självklart att få en plats på den kompletterande utbildningen för utomeuropeiska tandläkare i Göteborg. I år sökte 168 personer, och omkring fyrtio kallades på intervju till de 16 platser som finns på utbildningen. - Vi har ett högt söktryck

De kompletterande utbildningarna för utländska läkare, sjuksköterskor och tandläkare ger chansen att snabbare få arbeta i sitt yrke i Sverige. I Göteborg validerar man också med goda resultat in sjuksköterskor som har en utbildning som avviker från den svenska utbildningen Göteborgs Stad erbjuder flera olika typer av utbildningar för dig som är vuxen. Du kan till exempel läsa in grundskolan eller gymnasiet, läsa svenska för invandrare, gå en lärlingsutbildning eller utbilda dig till ett yrke på Yrkeshögskolan Totalt sökte 297 behöriga personer till höstens KUT-utbildning. 166 sökte i första hand till utbildningen i Göteborg och 131 till utbildningen på Karolinska institutet. Tandläkartidningen har tidigare rapporterat om att äldre personer missgynnas vid antagningen (nummer 8, 2018). Till hösten är åtta av de antagna över 40 år Antagning.se är webbplatsen där du kan anmäla dig till kurser och program vid Sveriges universitet och högskolor. Här kan du också läsa allt du behöver veta om anmälan och antagning till högskolestudier

1 238 personer har tandläkarutbildningarna i Göteborg, Stockholm och Malmö som förstahandsval i höst. Poppis att bli tandläkare Utbildning 10 maj 2019 Dela artikeln. Över Fortsatt högt tryck på kompletterande utbildning Tandläkarutbildningarna lockar ännu fler Relaterade artiklar. Fortsatt. Kompletterande Utbildning för tandläkare utanför EU/ESS på Sahlgrenska Academy, Göteborg Universitet Student. aug 2019 - nu 1 år 2 månader. Gothenburg, Sweden. Praktik Hsingen Tandvård AB. okt 2018 - dec 2018 3 månader. Göteborg, Sverige. Praktik Dentali. mar 2018 - jul 2018 5 månader Kompletterande utbildning för tandläkare med examen från tredje land, KUT, gavs för första gången på KI år 2010. I den teoretiska delen av utbildningen deltar KUT-studenterna bland annat i storföreläsningar tillsammans med grundutbildningsstudenter. I den praktiska delen ingår regelbundet arbete med patienter under handledning av. Kompletterande utbildning Kompletterande utbildningar för personer med avslutad utländsk examen. Universitet och högskolor på flera orter i Sverige erbjuder kompletteringsutbildningar för läkare, tandläkare, sjuksköterskor, barnmorskor, psykologer, biomedicinska analytiker, fysioterapeuter, apotekare, receptarier Sahlgrenska akademin i Göteborg. Utbildningsplanen är utarbetad i samråd med den nationella arbetsgruppen för kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen. I undervisningen utnyttjas olika metoder som individuell klinisk handledning, klinisk färdighetsträning,.

Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk

 1. Fler universitet erbjuder kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen utanför EU/EES
 2. Projektrapport - Språkstöd på Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen. Läs mer om behörighetskravet och utbildningen på Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Viktig information till alla sökande angående C1 intyg: C1 intyg godtas inte för den kompletterande utbildningen
 3. Biosciences and Nutrition Performs research and education in e.g. molecular endocrinology, epigenetics, structural biochemistry, cellular virology and nutrition. Cell and Molecular Biology A nationally leading academic research center of high international standard where science comes first and foremost. Physiology and Pharmacology Teaching and conducting internationally acclaimed, high.

Utbildning till tandläkare. Tandläkarprogrammet är på 300 högskolepoäng och sträcker sig över fem år. Utbildningen varvar teoretiska moment med praktiska övningar. Som tandläkarstudent har du tillgång till skolans tandläkarklinik och besöker även tandläkarpraktiker. En bit in i utbildningen får du träffa egna patienter Kompletterande utbildningar är en frivillig utbildningsform där utbildningarna är högskoleförberedande eller yrkesutbildningar från 200 timmar upp till 2-3 år för ungdomar och vuxna som staten stöder. Utbildningarna utgör ett komplement till gymnasial utbildning genom att de koncentrerar sig på ett ämnes- eller yrkesområde I utbildningarna ingår Arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det innebär att du är på en arbetsplats och genomför delar av din utbildning där, med stöd av en handledare. Det finns också kompletterande utbildningar för dig som idag arbetar inom ett yrkesområde, men som saknar relevant utbildning FAQs - Kompletterande utbildning för tandläkare. Här har vi samlat de vanligaste frågorna om antagningen till den kompletterande utbildningen för tandläkare. Min skola har gjort ett misstag - kan jag komplettera med Svenska 3 efter sista kompletteringsdag? Tyvärr är datumet strikt Studentportalen samlar tjänster, verktyg, information och stöd för dig som är student vid Göteborgs universitet

Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz, 60 hp - Vår 2021 obligatorisk kurs; Kursplan Kursplan för studenter höst 2021, höst 2020, höst 2019, höst 2018. Visa kursplan separat Akuttandvård Vid akuta besvär ska du i första hand vända dig till din vanliga tandläkare eller tandvårdsklinik. Om den är stängd eller om du inte brukar gå till en särskild klinik är du välkommen att kontakta akuttandvården i det område du befinner dig

Kompletterande utbildningar - en översikt procent) var det för dem som fullföljt den kompletterande utbildningen till tandläkare. Universiteten i Stockholm, Göteborg, Umeå, Linköping, Örebro och Malmö ska enligt regleringsbreven mellan 2 Förordningen. Programmet för kompletterande utbildning för läkare Kompletterande utbildning för sjuksköterskor från länder utanför EU/EES/Schweiz Kompletterande utbildning för tandläkare Logopedprogrammet Läkarprogrammet Telefon: 031 786 0000 • Postadress: Box 100, 405 30 Göteborg Denna text är utskriven från följande.

Vi är ett team av tandläkare här i Göteborg som erbjuder både allmäntandvård och specialisttandvård under ett och samma tak. Vi hoppas att vi ska få förtroendet att hjälpa dig med dina tänder. Vi som tandläkare vill ge dig den bästa möjliga tandbehandlingen utifrån dina behov och dina förväntningar Du kan läsa en kompletterande utbildning på svenskt universitet eller högskola. Efter det kan du ansöka om legitimation hos oss. Det är universitetet som bestämmer vilka krav som gäller för att få gå utbildningen. Bra att veta: Det finns begränsat antal platser på utbildningarna

I Göteborg/Säve erbjuder vi utbildning för de tunga körkortsbehörigheterna C1, C1E, C, CE, D och kompletterande utbildningar för yrkesförare som ADR och YKB. Läs mer om vår nya utbildning för Anläggningsmaskinförare: LÄS MER OM UTBILDNINGEN. Göteborg/Säve Göteborg. Öppen utbildning. Asbest - Särskild utbildning, anpassad längd. Särskild utbildning i asbest måste även kompletteras minst var femte år för att du ska vara fortsatt behörig. En kompletterande kurs i asbest ska innefatta kunskapsrepetiton samt aktualisering av kunskapsläget På utbildning.se hittar du yrkesutbildning inom transport och maskin. Sök bland 4500 utbildningar. Kontakta oss för utbildningsrådgivning

Tandläkarprogrammet Göteborgs universite

Privat tandläkare för dig i storstaden Vi på Happident är stolta över att vara den största tandvårdskedjan runt om i Sveriges storstäder. Våra tandläkare finns på plats i både Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala med flera kliniker i varje stad, där vi erbjuder ett brett utbud av behandlingsalternativ för alla typer patienter I vår senaste mätning hade 80% av våra deltagare erhållit anställning inom 90 dagar efter avslutad utbildning. Informationsträff. Vi har kostnadsfria informationsträffar varje dag på alla våra orter. Ring och boka tid. I Göteborg har vi informationsträffar varje torsdag kl 10.00 (ingen föranmälan behövs) Din tandläkare i Göteborg - Smile Ett4. Vi har just nu tekniska problem, vilket kan innebära tillfällig telefonkö. Tandvårdskliniken Ett4 är numera en del av Smile Tandvård. Vi finns på samma adress och med samma motiverade och duktiga tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor och som alltid med dig som patient i fokus Kompletterande utbildning Malmö och Göteborg (Akademikern, 2016). I Till exempel har inga läkare, tandläkare eller sjuksköterskor validerats eller tagit ut en examen enligt de uppgifter som fanns tillgängliga i universitets- och högskoleregistret En kompletterande utbildning för läkare med examen från länder utanför EU/EES och Schweiz startar höstterminen 2020, under förutsättning att resurser tilldelas. Utbildningen anordnas i Göteborg och omfattar ett års heltidsstudier (60 högskolepoäng). Studierna berättigar till studiemedel

I Göteborg är de flesta från stan (intagningspoäng brukar vara rätt höga, ingen mening att flytta dit för ökad chans att komma in - men det är ändå inte lika häftigt som att flytta till Stockholm vilket verkar vara en dröm för många). Alla i Göteborg har sina vänner från innan och studieupplevelsen blir inte lika social Kompletterande pedagogisk utbildning. Om du redan har en utbildning inom ett annat område kan du läsa en kompletterande pedagogisk utbildning för att sedan kunna arbeta som lärare i högstadiet eller gymnasiet. Det finns flera olika distansutbildningar inom pedagogik för dig som vill studera kompletterande pedagogisk utbildning - se alla här Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp. Älskar du ditt ämne och vill dela känslan med fler? Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) är en kort utbildning för dig som har läst skolämnen på högskolenivå och vill jobba som lärare. Utbildningen ger dig verktygen att föra dina kunskaper vidare Kompletterande utbildning för tandläkare Efter avslutat kurstillfälle gör kursansvarig en kursanalys och skickar till Programdirektor karin.garming.legert@ki.se, publicerar den på den öppna kurswebben och återkopplar till studenterna som just avslutat kursen och till de studenter som påbörjar nästa kurs

Tandläkare Inom Vallgraven, Göteborg. Startsida. Inom Vallgraven. Inom odontologi finns flera specialiteter som tandläkaren kan komplettera sin utbildning med och efter det bli specialisttandläkare inom exempelvis tandlossning, barn- och umgdomstandvård eller tandreglering • Erfaren tandläkare som för närvarande studerar Kompletterande utbildning för utländska tandläkare vid Göteborg universitet och kommer att avsluta i juni 2019. • Praktisk erfarenhet av allmäntandvård för drygt 3,000 patienter med 3+ års klinisk erfarenhet i Bangalore, Indien Tio tandläkare med examen utanför EU/EES har påbörjat en nystartad kompletterande utbildning för tandläkare (KUT) vid Malmö universitet. Utbildningen ska ge de kunskaper och färdigheter som krävs för tandläkaryrket i Sverige och för att kunna söka svensk tandläkarlegitimation

Antagning till kompletterande utbildning för tandläkare

 1. Söker du en utbildning i Göteborg eller Stockholm med erfarenhet inom Kosmetisk Tatuering? Då ska du gå din utbildning hos MyBeauty Academy. Till skillnad från våra andra utbildningar kan vem som helst söka till 3D microblading. Denna utbildning är för dig som fyllt 18 år och som vill jobba eller jobbar inom skönhet
 2. Göteborg (147) Liding Inom odontologi finns flera specialiteter som tandläkaren kan komplettera sin utbildning med och efter det bli specialisttandläkare inom exempelvis tandlossning, barn- och umgdomstandvård eller tandreglering. Allmän undersökning
 3. ers studier). Antagning kommer att ske varje höst. I Sverige ges denna kompletterande utbildning vid två universitet, i Göteborg och i Uppsala. Patrik Aronsson. Foto: Josefin Bergenholt
 4. Hitta information om Lega Michael Leg. tandläkare. Adress: Vasaplatsen 2, Postnummer: 411 34. Telefon: 031-13 08 .

Komplettera utländsk utbildning - Studera

Tandläkarprogrammet - umu

Ett nytt samarbete mellan Tandläkarhögskolan i Göteborg och Folktandvården i Värmland ska locka fler tandläkare till länet. Det är bland annat välutbildade. Hej Noore, Vid Göteborgs universitet och vid Karolinska Institutet i Huddinge finns kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES/Schweiz.. Efter slutförd utbildning har man de kunskaper och färdigheter som krävs för tandläkaryrket i Sverige och för att man ska kunna ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen Sjukvårdssvenska för tandläkare - individuellt Plats Distans Det här är en individuell kurs med fortlöpande start, på distans med några träffar live. Om du vill du jobba som tandläkare i Sverige får du här grunderna i medicinsk svenska inför mötet med patienten i den svenska tandvården. Boka kursen n

Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademi

Vår fillers utbildning undervisas av experter och vi är alltid uppdaterade inom de senaste teknikerna så du kan känna dig trygg. Boka din utbildning idag Tandtekniker - Utbildning och information. Här hittar du information om hur man utbildar sig till Tandtekniker samt relaterad information om hur mycket en Tandtekniker tjänar i lön, hur det är att jobba som Tandtekniker, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Tandteknikerutomlands och mycket mer. Använd filtret. 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan. 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning. 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig. Så fungerar Tandpriskollen; Så fungerar tandvårdsstödet; Vanliga frågor och svar; Tillgänglighetsredogörels

Kompletterande utbildning av utländsk examen - Sahlgrenska

Här ser du alla Tandläkarförbundets aktuella kurser fr om en månad framåt i tiden. Kurserna fylls på 15 mars och 15 oktober. Sök med ett ord i kurstiteln så hittar du en passande kurs Höstterminen 2018 startar en kompletterande utbildning för dig med sjuksköterskeexamen från land utanför EU/EES och Schweiz på 60 hp, under förutsättning att resurser tilldelas. Syftet med utbildningen är att du ska få de kunskaper och färdigheter som krävs för att du efter godkänd utbildning skall kunna ansöka om svensk sjuksköterskelegitimation hos Socialstyrelsen Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen Antagning till kompletterande utbildning för tandläkare - ki . Nedan kan du läsa mer om behörighet, anmälan och urval till den kompletterande utbildningen för tandläkare med examen från land utanför EU/EES och Schweiz som

Urval till KUT - Kompletterande utbildning för tandläkare

Vi hjälper dig hitta tandläkare. Tandläkare.se är sajten för dig som enkelt vill söka, jämföra och boka en tandläkare. Här har vi samlat det bästa utbudet i dina närmaste trakter. Jämför recensioner, prislistor och behandlingar för att hitta det bästa alternativet för just dig Inbjudan till pressträff om covid-19, 17 november 2020. Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bjuder in till en gemensam pressträff om covid-19, tisdagen 17 november 2020

Tandläkare - Information om lön, utbildning och

 1. Tandläkaren i Göteborg för hela familjenVälkommen till tandläkare Lars-Gunnar Karlsson! Vi är en modern praktik på Dr. Fries Torg i Centrala Göteborg. Här möter du engagemang, glädje och kunskap. Med en bred kompetens inom tandvård, från enklare tandkontroller till avancerad specialistvård, använder vi den senaste tekniken och behandlingsmetoderna
 2. Powered by Sierra.
 3. Tandläkare Lars-Gunnar Karlsson har 40 år lång erfarenhet av tandvård i Göteborg av alla slag. Hela tandvårdsteamet går kontinuerligt på utbildningar för att förnya sig och införskaffa ny kunskap. Vårt motto är att oavsett om du gillar att gå till tandläkaren eller inte, får vi dig att känna dig lugn och trygg
 4. Utbildning för en tandläkare En tandläkare måste gå på en 4-5 års utbildning på någotakademi för att få antydas som en tandläkare. De lär sig allt om de flesta dentala behandlingar såsom fyllningar, broar, kronor, tandproteser, rotfyllningar gummi behandlingar, utvinning av tänder, utförning av undersökningar såsom röntgenbilder och diagnos problem
 5. Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen. LOGGA IN I GUL Logga in som. Hem [GUL-support för personal] Lyssna Öppna sidor > Utbildningsprogram >.

Kunskapsprov för tandläkare med utbildning från länder

 1. Hitta, jämför och boka tid hos en tandläkare nära dig, smidigt och enkelt online! Hitta tandläkare i ditt närområde nedan eller ring oss på 08-122 017 66 så hjälper vi dig att boka. Hitta tandläkare nära di
 2. En tandläkare får till exempel inte avdrag för sin utbildning för att bli tandläkare. Detta beror på att utbildningen är en förutsättning för att arbeta som tandläkare. Däremot kan tandläkaren få avdrag om hen behöver gå en utbildning för att lära sig använda plastmaterial istället för amalgam eftersom hen skulle kunna förlora patienter på att inte använda moderna material
 3. Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen, 60 hp Anmälan och antagning Utbildningen vänder sig till läkare som har examen från ett land utanför EU/EES och behöver komplettera sin utbildning för att kunna få svensk läkarlegitimation
 4. Målet: utbildning eller praktik. Målet med yrkessvenska är att hjälpa dig att få praktik eller börja på en arbetsmarknadsutbildning som ska leda till att du får ett jobb. Utbildningen är antingen på 50% eller 100% . Efter avslutad utbildning får du ett intyg. Utbildningens delar Del
 5. I Göteborg finns nordens största hamn och många svenska rederier har sitt säte här. Chalmers utbildningar har goda samarbeten både nationellt och internationellt. Som student erbjuds du en unik bredd om du utbildar dig till sjökapten, sjöingenjör eller sjöbefäl, eller studerar internationell logistik i Sveriges huvudstad inom sjöfart och logistik
 6. Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen . Urval, steg 2 - Bedömningsmall, intervju . Varje sökande bedöms individuellt av två intervjuare vid samma tillfälle. Den sökande bedöms på fyra områden, på en tregradig skala. En sammanfattande bedömning av helhetsintrycket av intervju
 7. Socialstyrelsens rekommenderar att CRA-behandlare ska ha gått en utbildning i metoden samt ha goda kunskaper om alkohol- och drogproblem. Under kursen kommer vi att varva föreläsning, övningar och rollspel. Göteborg: 19+20 november samt 10 december. Pris. 7 995 kr, exkl moms

KUT-utbildning Karolinska Institute

Tandläkare - Utbildning och information. Här hittar du information om hur man utbildar sig till Tandläkare samt relaterad information om hur mycket en Tandläkare tjänar i lön, hur det är att jobba som Tandläkare, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Tandläkare utomlands och mycket mer. Använd filtret till. Läkarutbildningen finns vid universiteten i Lund/Malmö, Göteborg, Linköping, Umeå, Uppsala och Örebro samt vid Karolinska Institutet i Stockholm. Behörighet Grundläggande behörighet krävs för alla högskoleutbildningar samt Bi 2, Fy 2, Ke 2 och Ma 4 (områdesbehörighet A13) eller motsvarande Bi B, Fy B, Ke B och Ma D (områdesbehörighet 13)

Mot svensk legitimation - Sveriges Tandläkarförbun

Kompletterande utbildning för sjuksköterskor ges på totalt fem lärosäten i landet. Luleå tekniska universitet har den enda distansutbildningen och ett mentorprogram kopplat till programmet. Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES o Schwei Sfx-utbildningen Svenska för akademiker medicin i Södertälje och Odontologiska institutionen på Karolinska Institutet genomförde läsåret 2012-2013 ett gemensamt språkprojekt på Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU (KUT) Tandläkare med utländsk examen och kompletterande utbildning i Sverige: Avgift: Enligt 11 § avgiftsförordningen (1992:191) skall sökanden ha betalt en avgift innan ansökan handläggs. Avgiften för specialistkompetens är 2 300 kronor. Avgiften betalas in till Socialstyrelsen, Bankgirokonto 790-3750 Lönestatistik för Tandläkare gör att du enkelt ser om du har rätt lön. Medellöner för detta yrke och andra inom Hälso- och sjukvård, samt annan nyttig statistik

 • Fortuna helsingborg.
 • Bad gastein spa.
 • Gutes teleskop für planeten.
 • E cuniculi kanin behandling.
 • Seafolly tankini.
 • Aloe älvsjö michelin.
 • Mailadresser region skåne.
 • Energigel intersport.
 • Sopstrejken flashback.
 • Mesan seglet.
 • Uppsala slott museum.
 • Instagram verdienstrechner.
 • Statsminister 1945.
 • Avlidna i luleå.
 • Disco dornbirn.
 • Meningen med livet enligt filosofer.
 • Mikael wolf lili assefa.
 • Köttfärs pris.
 • Kvarntorpshögen.
 • 2 zimmer wohnung günzburg mieten.
 • Balder västerås.
 • Cisco anyconnect download windows 10.
 • Tiara barn.
 • Stjärnorna på slottet 2017 växjö.
 • B neutrofila leukocyter.
 • Design etymologi.
 • Vara borta från spädbarn.
 • Gmail commil.
 • Iceland monitor.
 • Guldägget 2018 datum.
 • Världens längsta levande man 2017.
 • Trotssyndrom ålder.
 • April 2014.
 • Klockor dam märken.
 • Arkont synonym.
 • Inflammation hasled häst.
 • St läkare anestesi och intensivvård.
 • Stringhylla liknande.
 • Skogsmyran skogsmaskin.
 • Premiera träns.
 • Gammaldans.