Home

Psykopat checklista

PCL-r (Psychopathy Checklist-Revised) är ett i raden av diagnostiska instrument, ett standardinstrumentet för att bedöma psykopati, men lämpar sig dåligt för att beskriva psykopati. Störningen är ju i högsta grad komplex och vid en beskrivning av psykopati kommer de därför att gå i varandra Här är deras checklista på psykopatens kännetecken, kan du pricka in tre eller fler punkter på listan är det stor risk att du lever med en psykopat. Psykopatens kännetecken: En psykopat kan inte uppfatta andras känslor. En psykopat tar inte ansvar och respekterar inte sociala normer, regler och förpliktelser Robert D. Hare har sammanställt en checklista på psykopati som återges i författaren, föreläsaren och konsulten Thomas Eriksons nya bok Omgiven av psykopater - så undviker du att bli.

PCL-R - Hares psykopat-checklista. För många betyder ordet narcissist någon som har en överdriven egenkärlek, är fåfäng, står timtals framför spegeln och har ett överdrivet intresse för sitt yttre. Psykopat är ett ord som de flesta inte ens vill använda och reagerar väldigt negativt på Checklista: Så känner du igen en psykopat. Om tre eller fler av följande påståenden passar in på din partner är det risk att du är tillsammans med en psykopat

Video: PSYKOPATICHECKLISTA - www

Checklista: 7 fraser som sociopater använder i relationer

För en psykopat är en person inte en mänsklig varelse, utan ett objekt som kan användas för att få vad man vill ha. Än viktigare är det faktum att en psykopat alltid försöker leva på andra. Psykopaten tror att andra bara existerar för att tjäna honom eller henne, att andra är de som måste arbeta och kämpa för att klara sig. 6 Ungefär en procent av världens befolkning lider av antisocial personlighetsstörning, eller psykopati som det ofta kallas. Människor med psykopatiska drag är som sociala kameleonter, de kopierar omgivningens beteende för att snabbast möjligt få det de vill ha. Om personen känner sig hotad eller uttråkad visar de dock sin riktiga natur. Här är sex tecken på att du bråkar med en. Har du alltid känt dig lite utanför? Det skulle kunna bero på att du är psykopat. Här kan du testa dig om du är psykopat i quizet Psykopater kan ställa till med mycket elände för ett företag, och kvinnliga psykopater är skickligare på att manipulera verbalt än män.Det visar en ny bok som sätter ljuset på kvinnliga psykopater Psykopat-tjeklisten indeholder 20 kendetegn, som er blevet til under studier af psykopater. Afprøv testen på din chef. Løb de tyve kendetegn igennem som et pointsystem. Hvis personen scorer mere end 30 point vil psykologiprofessor dr. Robert Hare kategorisere vedkommende som psykopat

Robert D. Hare, som utarbetat psykopatichecklistan har påverkats mycket av sin föregångare, Hervey Cleckley, vars mest berömda verk, THE MASK OF SANITY fick stor spridning och än i dag betraktas som ett av de bättre att beskriva psykopati. Cleckley sammanfattade psykopaters karaktär i 16 punkter i vilka psykopater handlingar inte lyfts fram så som Hare låter göra En del av dem kan klassas som psykopater och de finns mitt ibland oss. Texten uppdaterad: 200129. Psykopaten är rikligt förekommande i den klassiska litteraturen. Shakespears ärkeskurk Iago i Othello är ett bra exempel. - En person med psykopatiska drag saknar helt, eller har brist, på empati Hans övertygelse är att psykopater är betydligt fler än vad de flesta är medvetna om (s. 26). Han har utvecklat en checklista, PCL-R 2016: Talför/ytligt charmig; Grandiositet; Saknar ånger och skuldkänslor; Bristande empatisk; Patologiskt lögnaktig; Bedräglig/manipulativ; Flackt känsloliv; Impulsiv; Bristande kontroll över sitt beteend Maria Oldenstedt och Linda Sandkvist lärde känna varandra efter att de båda drabbats av en psykopat. Maria levde med psykopaten i elva år. När hon äntligen lyckades bli fri nästlade han sig in hos Linda. Linda tog sig med nöd och näppe ur relationen efter en kortare period - den värsta i hennes liv Är du osäker på skillnaderna mellan en sociopat och en psykopat? Du är inte ensam. Även människor som jobbar med de olika störningarna kan ibland ha svårt att skilja dem åt. Men det finns trots allt några saker som är unika för de bägge typerna

Aftonbladet: De senaste nyheterna, Sveriges största nyhetssajt

Kolla in checklistan och ta reda på det! Psykopaten: 1. är munvig, charmig och impulsiv. 2. känner ständigt behov av spänning och nya händelser. 3. känner bristande ansvar för sina egna handlingar. 4. ljuger lätt och trovärdigt. 5. är svekfull och manipulativ Psykopaten hämnas genom att sprida ut att du är elak och egoistisk. Läs mer om psykopati i mina tidigare texter. Det är mycket påfrestande när psykopater bestämmer sig för att hämnas på dig. De är både psykiskt starka och dessutom mycket duktiga på att snabbt komma på strategier för att göra ditt liv till en mardröm Checklista med 20 punkter Robert Hares checklista omfattar 20 bedömningspunkter som ska visa om personen ifråga är psykopat. Framträdande drag hos psykopater är att de har en ytlig charm och gärna vill utge sig för att kunna mycket, ofta inom en mängd olika områden. De är självsäkra, kan vara påstridiga och de har en grandios. Psykopati (från psyche själ, liv och pathos lidande) är en generell beteckning på en störd personlighet ifråga om känsloliv och vilja att följa sociala normer. Det räknas ibland som en personlighetsstörning, men det finns inte som diagnos i någon standardiserad diagnosmanual. [1] Psykopati associeras ofta med kriminalitet, men personligheten måste inte vara oförmögen att.

Robert D. Hare beskriver psykopater som mänskliga rovdjur som använder charm, manipulation, provokation och våld för att kontrollera andra och tillfredsställa sina egna själviska behov. Med en brist på samvete och medkänsla för andra, tar de kallblodigt vad de vill ha och gör som de själva vill, och bryter mot sociala normer och förväntningar utan den minsta skymt av skuld- eller. Du kanske lever med en psykopat eller med en person som har psykopatiska drag. Psykopati är en allvarlig personlighetsstörning. Termen psykopati har en mer än 200-årig historia, men fenomenet är belagt i skriftliga källor sedan flera tusen år

Checklista Här nedan följer exempel på beteenden som du kan använda som stolpar när du berättar din historia. En psykopat kan mycket väl ha inslag av störningar från flera kluster nedan Psykopati - Antisocial PS Personer med anti-sociala drag och psykopati framstår som kalla och hänsynslösa. De blir lätt provocerade och kan då utstråla våld

Hur är en psykopat? Vad är borderline? Här kan du finna beskrivningar av olika personlighetsstörningar Psykopat checklista PSYKOPATICHECKLISTA - www . Eftersom psykopaten alltid kommer i konflikt med andra dras också andra in i dessa konflikter Då levererar psykopaten en uppsjö av lögner om den som psykopaten ligger i konflikt med. De som får höra dessa lögner är allt från offrets vänner (i den mån sådana finns kvar), grannar, arbetskamrater, chefer, läkare, socialassistenter. Psykopati fascinerar. Enligt populärkulturen lurar en psykopat i varje vrå. Men psykopati är sällsyntare än så, och det går att behandla. Låt två svenska psykopatiforskare med inriktning på barn - nyansera bilden en aning Psykopater som dyker upp inom organisationen ställer ofta till stora problem på arbetsplatsen. Mike och Lisbet menar att man ska undvika att närma sig en psykopat, man bör verkligen hålla sig från dem. Det som psykopater ofta har svårt att hantera och är känsliga för är om man står i vägen för deras mål

Orden sociopat och psykopat används ofta som synonymer och går under namnet dyssocial personlighetsstörning. I USA säger man oftast sociopat istället för psykopat, men trots att det finns en hel del likheter kan också skillnader utmärkas. Den amerikanska psykologen John Grahol har kännetecknat olika karaktärsdrag för en sociopat Checklista: 20 varningssignaler Den mest använda checklistan för psykopati kallas PCL-r, Psychopathy Checklist - revised, och har tagits fram av den amerikanska psykologen Robert Hare Psykopater kan driva dig till vanvett, och de är världsmästare för att manipulera och charma alla på deras väg. Känner du en psykopat? Håll ögonen på dessa tecken. Om det finns något som är fascinerande och läskigt samtidigt, så är det psykopater. Du vet aldrig vad de kan hitta på - eller vem de överhuvudtaget är Så upptäcker du en psykopat. Arbetsmiljö De är charmiga, specialister på retorik och experter på att manipulera. De lovar guld och gröna skogar men skapar psykosocialt lidande och ekonomiskt svinn i mångmiljardklassen Psykopater kan styra sina impulser. Den traditionella uppfattningen av en psykopat som en hänsynslös kriminell brottsling stämmer inte. Under senare år har forskare påpekat att det finns många psykopater ute i samhället och att de mycket väl kan avstå från våldsamt och antisocialt beteende

Checklista: Är din partner en psykopat? MåBr

Den friska psykopaten. Det vanligaste sättet att sedan dess bedöma grad av psykopati är den checklista som utvecklats av den kanadensiske psykologen Bob Hare och som idag nästan kommit. Checklista psykopat>>> -----S öka nytt jobb? Kolla först personalomsättningen!! >> S eparera från en psykopat, Du blir blåst på allt du äger>> Du som anhörig är viktig, var. ett stöd även när hon ber dig gå>> Man skyller på att man ramlat . eller gått in i någonting för att . förklara blåmärken. Man blir en. mästare på att. Psykopaten hjälper dig först och knäcker dig sedan. Läs mer om psykopati. En vanlig strategi som många psykopater använder sig av när de manipulerar dig är att de hjälper dig med något. De pratar med dig och tar reda å vad du behöver. De ger intryck av att de vill dig väl och de får dig att känna dig sedd och bekräftad

Charmig, orädd och extremt stresstålig. Vissa psykopatiska drag är onekligen tilltalande. Känslokylan och hänsynslösheten är det knappast. Forskarna Karolina Sörman och Marianne Kristiansson spräcker myten om vem som är psykopat Den största delen av psykopater är svårupptäckta, det kan vara en make, sambo eller arbetskamrat, var de än finns skapar de ovänskap mellan andra personer och utnyttjar kaoset de själva skapat för egen vinning. Personer som vill tro gott om andra och därför faller för de fagra orden blir i psykopatens grepp, finns det även något begärligt att paratisera på går ingen säker Vilka kändisar är psykopater? Kändisskvaller. Psykopati är en personlighetsstörning som är mycket svår att upptäcka, eftersom människor som är psykopater från tidig ålder lär sig att anpassa sitt beteende för att passa in. Dock upattas 1-4 procent av befolkningen var psykopater Psykopater är knäppa Detta är en vanlig förutfattad mening som folk har om psykopater, de är knäppa och dumma. Om de bara visste hur en psykopat fungerar. Jag ska försöka förklara det enkelt för att ge dig en annan bild. Börjar med checklistan Den kända listan för kännetecken som används världen över. Personer som får

Så känner du igen en riktig psykopat G

PPI-R som presenteras i boken Omgiven av psykopater är en alternativ checklista för att utvärdera psykopati som kan användas i stället för den klassiska Psychopathy Checklist--Revised (PCL-R), men man får inte vara för ytlig och godtycklig när man använder dessa checklistor. Till exempel tycker jag exemplen på ledare som klassats som psykopater enligt PPI-R a Checklistan som den kanadensiske psykologen Robert D. Hare har tagit fram för att bedöma om en person är psykopat, togs fram på sjuttiotalet. Testet är uppdelat i två delar, den första delen gäller narcissism, del två bedömer de psykopatiska dragen Om du känner igen dig kanske Psykopater i arbetslivet med psykopat-checklista är något för dig? Här får du mera information om boken - och tips på hur du bäst skyddar dig. Annars är romanfigurer, särskilt i deckare ibland en bra källa till förståelse av personer med psykopatiskt beteende Låt inte psykopaten komma åt dig. Har du en kollega, chef - eller rent av en kund - som manipulerar, ljuger, bryter löften och allmänt beter sig på ett sätt som är svårt att förstå sig på? Kanske har du råkat ut för en psykopat. Just säljyrket lockar särskilt många psykopater

Definitionen av en psykopat

I motsats till vad filmer visar är inte alla mördare psykopater och alla psykopater är inte mördare. Tvärtom har de flesta psykopater vanliga jobb och lever vanliga liv, även om det finns en överrepresentation av psykopater i chefspositioner. 1 på 100 sägs vara psykopat så om du arbetar på en stor arbetsplats är chansen större att någon eller några faktiskt är psykopater Psykopat är för många människor detsamma som en gravt kriminell person. Detta är fel. Dock är det så att psykopaternas andel bland kriminella är större än deras andel bland befolkningen i stort. Forskare upattar att 2-3% av alla människor är psykopater, vilket skulle.

Psykopaten är en mästare i att dupera sin omgivning. Kännetecken på en psykopat enligt Hares checklista: 1. Munvig och charmig 2. Ständigt behov av spänning och nya impulser 3. Bristande ansvar för egna handlingar 4. Mytomani, ljuger lätt och trovärdigt 5. Svekfull och. Psykopaten har ingen lojalitet med någon utom med sig själv, Maxpoängen på checklistan är 40 poäng. Men det finns skäl att undvika även personer med betydligt lägre poäng. Kent A. Kiehl som är hjärnforskare har sagt att han inte skulle dejta någon som har ens tio poäng,. Narcissism symptom. Nästan alla symptomkriterier gällande denna personlighetsstörning är kopplade till personens upplevelse av sig själv som överlägsen i relation till andra, samt att denna grandiosa självbild ständigt behöver speglas i andra människor

Tecken på att din partner är en vardagspsykopat MåBr

För att fastställa om någon har en psykopatidiagnos följer psykologerna en speciell checklista och för sociopati finns det flera olika karaktärsdrag som personen ska ha för att säkerställa om det är en sociopat man har att göra med. Eftersom en sociopat är mera udda och har ett mera oregelbundet beteende så är det lättare att fastställa om en person är sociopat än en psykopat På metromode.se hittar du de senaste nyheterna inom mode, inredning, träning och hälsa, skönhet, mode för män och Sveriges härligaste bloggar psykopater i uppsatsen krävs endast att personen uppvisar vissa personlighetsdrag som enligt teorin anses vara psykopatiska. I den teoretiska referensramen går vi djupare in på vad som avses med begreppet psykopat, egenskaper hos dessa personer och vilken problematik de kan orsaka på arbetsplatser Artikeln ackompanjeras av en checklista som en hjälp i att upptäckta om du har en arbetskamrat som möjligen är en psykopat. Allt låter väldigt enkelt. Svara på några frågor i en dagstidning och du vet vem du ska väja för i korridoren, vem du inte ska sitta bredvid i lunchrummet

6 huvudsakliga drag hos en psykopat - Steg för Häls

6 tecken på att du tjaffsar med är en psykopat

 1. Checklistan som kan avslöja en psykopat Eldre psykopater Psykopatens trekk blir enda verre med alderen - Psykopatiske besteforeldre manipulerer både barn og barnebarn, advarer psykolog. PSYKOPAT: Trekkene hos en psykopat blir stort sett verre med alderen, sier psykolog
 2. Kännetecken på en psykopat: Översittare-Personen försöker redan från början sätta sig över dig, han poängterar gärna sin position på företaget, vilken viktig roll han han har, vilka uppdrag han han. Mytoman - Han berättar otrolig historier om sitt liv. Det är direkta lögner om hans storhet och vad han åstadkommit. Har han tex spelat fotboll i ett stort lag och.
 3. checklista innebär en objektiv granskning. 1
 4. <leadin> Säg psykopat och de flesta ser en galen man - typexemplet är väl Jack Nicholson i filmen The Shining - framför sig. Men det visar sig att kvinnor kan vara riktiga mästarmanipulatörer, som med subtila medel, skvaller och sex kan förstöra livet för medmänniskor och orsaka en hel massa elände på sin arbetsplats. Fråga bara tidigare Eskilstunaborna Lisbet Duvringe och.
 5. Maria Oldenstedt och Linda Sandkvist lärde känna varandra efter att de båda drabbats av en psykopat. Maria levde med psykopaten i elva år. När hon äntligen lyckades bli fri nästlade han sig in hos Linda. Linda tog sig med nöd och näppe ur relationen efter en kortare period - den värsta i hennes liv. Efter att hon gjort sig fri kvarstod frågorna - vem var han egentligen
 6. Checklistan som kan avslöja en psykopat. Varje egenskap betygsätts med antingen 0, 1 eller 2. Noll innebär att påståendet inte stämmer alls medan två innebär att det stämmer mycket bra Read Psikopat aşığım from the story PSİKOPAT AŞIĞIM by merting with 20,851 reads. psikopataşığım
 7. Kvinnliga psykopater är mästarmanipulatörer och kan ställa till med mycket elände på en arbetsplats. Ofta blir konsekvenserna förödande, både på ett mänskligt och arbetsmässigt plan. Därför är det av stor vikt att vi skaffar oss mer kunskap om hur de fungerar för att i tid kunna hejda deras framfart

Psykopater på jobbet är ett allvarligt arbetsmiljöproblem, anser Lisbet Duvringe och Mike Florette som skrivit en bok om detta. Fler behöver veta mer, för att kunna förhålla sig till kolleger, chefer eller kunder med psykopatiskt beteende, säger de I checklistan har vi samlat ihop användbara länkar och de viktigaste punkterna till dig som ska starta eller nyss har startat eget företag. Här checkar du enkelt av det som du inte får missa för att göra din uppstart lika enkel som din framtida bokföring. Före uppstart

Så känner man igen en psykopat. Nyheter. Publicerad: 2009-06-08 12:33. Detta är en låst artikel. Registrera dig för Mitt DJ Premiumkonto och få tillgång direkt till introduktionspriset 69 kr/mån inkl. moms. Skaffa Mitt DJ Premium Logga in. Mitt DJ Premiu Den är ju inte relevant för psykopater som ännu inte åkt dit. Men man behöver ju inte stämma in på alla punkterna för att anses vara psykopat. Man skiljer ibland på kriminella och icke-kriminella psykopater, och checklistan verkar vara mer designad för att diagnosticera de kriminella psykopaterna än de andra En psykopat vet om att h*n är annorlunda, men ser det inte som något felaktigt utan tycker ofta att h*n är mer intelligent än sin omgivning. De anser sig själv vara över regler, du ska följa, de behöver inte. Hares psykopat checklista. Munvig och charmig; Ständigt behov av spänning och nya impulser; Bristande ansvar för egna handlinga

Testa dig själv: Är du psykopat? - Nyheter2

I ny forskning, baserat på en meta-analys av 187 tidigare studier, har forskare funnit att psykopater har lägre intellekt än genomsnittet.Detta innebär att våra fiktiva skurkar skulle vara långt från så smarta som de är, om de existerade i verkligheten. Psykopati är en personlighetsstörning som diagnosticeras av psykologer där de använder sig av en checklista fylld med diverse. Populärkulturen svämmar över av psykopater. Men vad säger forskarna om verklighetens känslokalla brottslingar? I videon till en av 2018 års stora hitlåtar, Sweet, but psycho, bjuder sångerskan Ava Max hem en intet ont anande kille som hon förför och sedan drogar. Hon ska börja tortera honom men han lyckas fly in i en garderob oc Psykopat används ofta som en förolämpning mot människor vi inte gillar, men vad är egentligen en psykopat, och finns det psykopater? Kan en psykopat förändras? Här läser du om psykopati och hur du kan känna igen en riktig psykopat

Språk avslöjar psykopaten - Di Weeken

Narcissister är vanligare än Psykopater och 3-10 procent av befolkningen sägs ha starka narcissistiska drag beroende på åldersgrupp mot 1-3 procent för psykopati och gissar på 3 % för machiavellism då jag inte hittat några siffror på det, så risken är större för att ni råkar ut för en narcissist eller machiavellist än en psykopat, men alla är tyvärr rätt skadliga för andra Checklistan för första dejten . När det gäller psykopater så är det absolut bästa rådet: Håll dig så långt borta du bara kan! Här kommer en checklista som du kan ha lite i minnet när du precis börjar träffa någon - vissa saker kan till och med visa sig så tidigt som på första dejten 3.1 Hur identifieras en psykopat? 6 3.1.1 Hares psykopati-checklista 7 3.1.2 Psykopatens femstegsmodell för att nå sitt mål 8 3.1.3 En psykopat förhandlar inte 9 3.1.4 Vardagspsykopatens påtagliga charm 9 3.1.5 Pengar 9 3.1.6 Ingen spontan humor 10 3.1.7 Den långa blicken 11 3.1.8 Andra sätt att identifiera en vardagspsykopat 1 Psykologen Robert Hare har skapat en checklista för att urskilja psykopater, den reviderade varianten av denna har kommit att bli den standardiserade måttstocken som brukas av de flesta västerländska rättsväsen för att identifiera de sjuka och bedöma graden av psykopatiska drag Den primära psykopaten med sin emotionella störning och sina interpersonella problem skiljer sig sannolikt en hel del från den sekundära psykopaten som är mer impulsiv, beteendestörd och ofta märkt av miljöfaktorer. För att öka kunskapen om sådana subgrupper är bla studier av interaktion gen-miljö av stor betydelse

Blir du ofta förminskad eller tar du gärna på dig en offerkofta på jobbet? Då kan du vara utsatt för en härskarteknik, eller själv utöva en. Organisationskonsult Camilla Ländin har benat ut hur moderna härskartekniker ser ut En kriminell psykopat syns och hörs, de som kan slå ihjäl någon för att vinna pengar eller makt får sin diagnos klarlagd av fängelsepsykologer.Annat är det med de empatistörda som synligt sett håller sig inom vad lagen tillåter.Det påstås att psykopater endast lever i nuet, inte planerar sitt handlande, är överaktiva och impulösiva, detta stämmer på den kriminella psykopaten.

Psykopat-tjeklisten - Berlingske

CLECKLEY'S LISTA - www

Göransson arena loppis

Personer med psykopatiska drag finns mitt ibland os

Thomas Erikson: Lär dig upptäcka och förstå psykopater

Enligt hjärnforskaren Kent Kiehl hamnar normalbegåvade runt 4 poäng. Han har intervjuat psykopater i över 20 år och skulle personligen aldrig dejta någon som ens har 10 poäng. Checklistan är ett kliniskt instrument och det krävs utbildning för att kunna ställa en diagnos utifrån den Psykopater är som rovdjur som saknar empati, blåljuger och kan bli våldsamma framhåller Robert Hare och andra forskare. Det kan vara en psykopat du har på jobbet, i hemmet eller i din närhet! Alla har vi mött en trevlig, charmig, verbal och fantastisk chef eller medarbetare som sedan visat sig vara för bra för att vara sann, det var precis tvärtom Psykopat och sociopat Sön 31 aug 2008 20:18 Läst 46568 gånger Totalt 11 svar. Sociopati är, till skillnad från den mer etablerade termen psykopati, ett av den så kallade politiska psykiatrins mest kontroversiella begrepp [1] och i Sverige betraktas uttrycket numera som både ovetenskapligt och föråldrat, dock finns det inga direkta konktreta bevis för att att detta är ett fel, uttrycket används i USA, och de är den mest vetenskapliga korrekta benämningen. Antisociala psykopat-drag: Till dessa räknas allvarliga beteendeproblem (inkluderande kriminalitet), spänningssökande beteende och bristande självkontroll med början i tidig ålder. Det är kombinationen av dessa olika personlighetsdrag som skapar en person med allvarlig psykopati, menar psykopatforskarna Checklistan som kan avslöja en psykopat. Varje egenskap betygsätts med antingen 0, 1 eller 2. Noll innebär att påståendet inte stämmer alls medan två innebär att det stämmer mycket bra. Maxpoäng är 40 och når du över 30 är du en psykopat,.

 • Nordisk stormhatt giftig.
 • Blog en geld verdienen.
 • Ostseewelle gewinnspiel wünsch dir was.
 • Gesetzliche erbfolge bei alleinstehenden.
 • Gave til kjæresten blogg.
 • Tv 12 volt elgiganten.
 • Informera.
 • Limousine mieten frankfurt 10 personen.
 • Piriformis syndrom akut.
 • Dr. timo telaranta.
 • Hästnet ponny.
 • Ps4 pro weiß vorbestellen.
 • Sparad öl korsord.
 • Schoolsoft praktiska linköping.
 • Nouvelles en francais 2017 09 16.
 • Pauluns granola recept.
 • John fogerty band.
 • Brian enn.
 • Synkronisera meddelanden mac iphone.
 • Pieces topp.
 • Mettmann sport tanzen.
 • Vem är pappan till mitt barn.
 • A1392 airport express.
 • Audi e quattro pris.
 • Bortom alla ord.
 • Hotell södra öland.
 • Windows phone daten übertragen auf android.
 • Pepparkvarn trä.
 • Katten musen tiotusen ramsor.
 • Vad betyder boxing day på svenska.
 • The secret magin.
 • Harald nyborg sandlåda.
 • Honda motorcyklar.
 • Voltigegjord börjes.
 • Waterloo sunset.
 • Utdöd zebra.
 • Vem har skrivit det sitter en pojke på månen.
 • Fönster 5x5.
 • If logga in mobilt bankid.
 • Capellix priser.
 • Opencv windows java.