Home

Vena cava syndrom lungcancer

Kompression av vena cava superior ger stas i huvud-halsregion och armar. Lungcancer är den vanligaste orsaken men det förekommer även vid lymfom, mediastinala metastaser och trombos p.g.a. centrala venkatetrar Vena cava superior-syndrom. VCS-syndromet kan bero på centralt växande tumör med mediastinalt engagemang. Symtomen är tilltagande svullnad av hals, huvud och armar - värst i liggande. Om tumören är av småcellig typ kan man ofta avvakta effekten av insatt kemoterapi

Vid vena cava superior-syndrom ser det ut som att man har knäppt skjortkragen för hårt (Stokes krage). Bakomliggande orsak är i regel en malignitet, t ex lungcancer Superior vena cava syndrome (SVCS), is a group of symptoms caused by obstruction of the superior vena cava (SVC), a short, wide vessel carrying circulating blood into the heart. The majority of cases are caused by malignant tumors within the mediastinum, most commonly lung cancer and non-Hodgkin's lymphoma, directly compressing or invading the SVC wall BAKGRUND Budd-Chiaris syndrom (BCS) är ett ovanligt tillstånd orsakad av ett avflödeshinder (oftast trombotisering) i levervener och/eller vena cava inferior, med i vissa fall dödlig utgång p g a leversvikt. Den klassiska symtomtriaden med buksmärta, ascites och hepatomegali förekommer i majoriteten av fallen men symtomen är ofta ospecifika. Diagnosen ställs i första hand med. Praktisk Medicin är en av de mest använda informationskällorna för läkare och annan vårdpersonal. Privatpersoner hänvisas till www.doktorn.com som är en av Sveriges största webbsidor för kunskap om hälsa och medicin till allmänheten vena cava superior-syndrom (svullnad av huvud, hals, armar, mest på morgonen) recurrenspares; fynd vid bilddiagnostik som ger misstanke om lungcancer; upprepad blodig hosta utan annan uppenbar orsak, även vid normal röntgen (ska vara utförd) metastasfynd som ger misstanke om lungcancer. Vid välgrundad misstanke, skicka omgående SVF-remiss

Nationellt vårdprogram Lungcancer Juni 2020 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2015-03-10 Version 1.0 fastställd av RCC i samverkan 2015-03-19 Rättelse i 15.1.1 2018-08-21 Version 2.0 fastställd av RCC i samverkan 2019-04 15.7 Vena cava superior-syndrom. Lungcancer kan debutera med ospecifika symtom på cancer, : Knöl i fossa supraclav eller nertill på halsen, heshet (stämbandspares), svullnad på hals och i ansikte vid vena cava superior-syndrom. Metastaser: Neurologiska CNS-symtom såsom HV, kramper, förvirring, personlighetsförändring, pareser

Vena cava superior-syndrom - RCC Kunskapsbanke

Hjärtklappning, andnöd, illamående, yrsel och svimningskänslor. Kureras Gravidbloggerska Mia Tjärnlund är i vecka 33 och har nu råkat ut för Vena Cava-syndrom. Här berättar hon vad det egentligen är och ger sina bästa tips till den som är drabbad. Superior vena cava(SVC)syndrome is a syndrome caused by impaired venous return due to stenosis of the SVC. Most of such cases are due to tumors(non-small cell lungcancer, small cell lungcancer, malignant lymphoma, etc), and the most common cause of SVC syndrome is lungcancer. Symptoms of SVC syndrom

Vena cava superior-syndrom, Region Jönköpings lä

Vena cava-syndrom; Sök. Vena cava-syndrom. När mamman ligger på rygg försämras återflödet i vena cava till höger kammare med blodtrycksfall som följd. Hypotonin leder till minskad placentagenomblödning, så kallat vena cava-syndrom, med risk för hypoxi hos fostret som följd Som syndromet udvikler sig, er de typiske symptomer ved vena cava superior syndrom: ødem i ansigtet og særlig omkring øjnene, tilstoppet næse, synsforstyrrelser, hovedpine, svimmelhed, fortykket hals, fremstående vener over brystet, halsen og armene, ødem af overekstremiteterne

Strålbehandlingen av lungcancer har utvecklats, och precisionsbestrålning har fått en etablerad roll i den primära behandlingen, inte bara som palliativ behandling utan med kurativ intention hos patienter med tumörstadium I-II och ökad operationsrisk. I utredningen av lungcancer har positronemissionstomografi (PET) i kombinatio Superior vena cava syndrome (SVCS) is when something -- usually a cancerous tumor -- blocks or pinches the superior vena cava, a major vein that carries blood from your chest, neck, and head to. - De kan trycka på vena cava och skapa stas eller vena cava syndrom. - De kan invadera brachiala eller cervikala sympatiska plexat och skapa svår smärta i ulnarisnervens utsträckning. - Kan även leda till Horners syndrom: ipsilateralt insjunkna/insjunket ögon/öga, framfall, hopdragna pupiller, upphörda/minskade svettningar Superior vena cava syndrome may occur gradually, but it can be a cancer-related medical emergency in some situations. Sometimes other nearby blood vessels can compensate for the accumulation of blood, especially if the SVC is only partially blocked—and this compensation can slow down the emergence of symptoms

ICD-10: C34 Symtom: Hosta, svettningar, andnöd, bröstsmärtor, pip i bröstet, hemoptys, avmagring, aptitlöshet, trötthet, svaghetskänsla, feber, tromboembolier. thoraxsmärta, ex apikal lungcancer (Pancoasttumör), kan växa över på plexus brachialis och ge smärtutstrålning, muskelsvaghet och atrofi i armen obstruktiv pneumoni Stokes krage eller vena cava superior syndrom om mediastinalt belägen tumör eller metastaser Horners syndrom heshet, ssk n recurrens på vä sid I Sverige insjuknar över 4 000 personer årligen i lungcancer. Det gör cancerformen till den fjärde vanligaste hos både kvinnor och män och den vanligaste cancerdödsorsaken, både i Sverige som i världen. Den viktigaste orsaken till lungcancer är tobaksrökning men även icke-rökare kan drabbas Background: The aim of this study was to analyze the features of the superior vena cava syndrome (SVCS) as initial characteristics in small-cell lung cancer: incidence, dissemination of disease, diagnostic procedures, efficacy and toxic effects of chemotherapy, and median survival in patients with SVCS. Methods: In a prospective series of 724 patients with biopsy-proved small-cell lung cancer. hotande centralt andningshinder, vena cava superior-syndrom, smärtande skelettmetastaser och CNS-metastaser. Behandling vid småcellig cancer Patienter med småcellig lungcancer diagnostiseras ofta med avancerat tumörstadium och är sällan tillgängliga för kirurgisk behandling. Vid tumörstadium I efter komplett utredning, inkl

Detta syndrom är en komplikation som uppträder hos ≥ 2 till 4 procent av personer med lungcancer, och i vissa fall är det första symptomet som leder till diagnosen. SymptomSymptomen på SVC-syndrom orsakas av uppbyggnad av tryck i överlägsen vena cava över blockeringen och kan innefatta Vena cava syndrom: beskrivning. Vena cava-syndrom är ett cirkulationsproblem som främst drabbar gravida kvinnor. Om den gravida kvinnan ligger på ryggen kan livmodern med det ofödda barnet trycka på den inferior vena cava (komprimering) och avbryta återkomsten av blodet från den nedre halvan av kroppen till hjärtat ICD 10: I871 Kompression av ven Vena cava superior (VCS)-syndrom (Stokes krage) Successivt tilltagande tillstånd, i regel inte urakut. Gul-orange prio (2-3)

This symptom is called superior vena cava syndrome or superior vena cava obstruction. The superior vena cava is the name of the vein that carries blood from the head and arms to the heart. The superior vena cava passes near the upper part of the right lung, as well as near lymph nodes in the chest cavity Vena cava superior-syndromet är sällsynt hos barn. Orsaken, diagnos och behandling av vena cava superior-syndrom hos barn är inte samma som det är hos vuxna. Medan den vanligaste orsaken till vena cava superior-syndrom hos vuxna är lungcancer, hos barn är det icke-Hodgkins lymfom there are a number of common ways that cancer causes superior vena cava syndrome: * a tumor in the chest could push on the superior vena cava vein. * a tumor might grow into the vein and block it

Video: Lungcancer Läkemedelsboke

Superior vena cava syndrome. The superior vena cava (SVC) is a large vein that carries blood from the head and arms down to the heart. It passes next to the upper part of the right lung and the lymph nodes inside the chest. Tumors in this area can press on the SVC, which can cause the blood to back up in the veins Detta syndrom, som oftast förekommer med lungcancer nära lungans topp, uppstår när tumören trycker på och hindrar det stora blodkärlet som återvänder blod i nacken (överlägsen vena cava). Tecken inkluderar svullnad i ansikte, nacke och armar, svårighet att svälja och andas, och en blåaktig hudfärg bland andra tecken Superior vena cava syndrome occurs when a major vein that can become blocked either with a blood clot or a cancerous tumour. In this MNT Knowledge Center article, learn about superior vena cava. - Heshet (recurrenspares), superior vena cava syndrom (kompression av v cava sup) och dysfagi/dyspné (phrenicuspares) tyder alla på mediastinal metastasering - Bröstsmärta , perikardiell eller pleural effusion eller ihållande segmental atelektasi eller pneumoni Karcinom (95%) - Lungcancer i dagligt tal - Orsakar flest dödsfall av alla cancertyper i industrialiserade länder. - Först på senare år (efter 1987) har den gått om bröstcancer som vanligaste kvinnocancern. Troligen på grund av ökade rökvanor hos kvinnor. - Incidensen är som högst mellan 50 och 60 år - Mer än 50% har redan metastaserat när de upptäcks 25% har spritt sig till.

Gravid och drabbad av Vena Cava-syndrom? Gravid/barn. Hjärtklappning, andnöd, illamående, yrsel och svimningskänslor. Kureras Gravidbloggerska Mia Tjärnlund är i vecka 33 och har nu råkat ut för Vena Cava-syndrom. Här berättar hon vad det egentligen är och ger sina bästa tips till den som är drabbad. Lungcancer har dålig prognos om den inte upptäcks i ett tidigt stadium. Diagnosen minskar hos män medan den ökar hos kvinnor, vilket reflekterar deras rökvanor. Majoriteten av de som insjuknar är äldre än 70 år. Lungcancer drabbar ungefär 4000 patienter varje år, vilket gör det till en vanlig cancerform Borger Fagperson Vena cava superior syndrom. 16.05.2019. Hvad er vena cava superior syndrom? Vena cava superior kaldes på dansk for den øvre hulvene. Hulvenen er den store blodåre, som samler blodet fra hovedet og armene og leder det tilbage til hjertet Superior Vena Cava Syndrome Medically reviewed by Debra Sullivan, Ph.D., MSN, R.N., CNE, COI — Written by Becky Young — Updated on September 1, 2017 Symptom We present a case of adenocarcinoma of the lung that initially presented as pericardial effusion with tamponade and superior vena cava syndrome. The patient had all the clinical features of tamponade such as pulsus paradoxus, tachycardia, elevated jugular venous pressure, hypotension, and electrical alternans on surface electrocardiography

Vena cava superior-syndrom (Stokes krage) - Björgells

 1. Vena cava superior-syndrom (palliativ strålning 36 Gy / 12 fraktioner, stent) Hemoptys (palliativ strålning brukar bita) Horners syndrom. Revbenserosion. Perikardit. Förmaksflimmer. Metastatiska. Hjärna (strålning 30 Gy / 10 fraktioner alt 20 Gy / 5 fraktioner) Skelett (smärta, anemi, högt Ca, behandling med strålning engångs 8 Gy.
 2. Lungcancer. ICD-10: C34 Symtom: Hosta, svettningar, andnöd, bröstsmärtor, pip i bröstet, hemoptys, avmagring, aptitlöshet, trötthet, svaghetskänsla, feber.
 3. This video is all about the patient suffering from superior vena cava obstruction syndrome. You can watch the engorged veins around neck, chest and upper abd..
 4. Paraneoplastiska syndrom (ex. SIDAH, småcellig lungcancer) Neurlogiska symtom (småcellig lungcancer) Cushingliknande bild (Ödem, Vena cava-syndrom på grund av (växt in i mediastinum) Arytmi eller tamponad (perikardengagemang) Stentning av Vena cava eller bronker kan komma på fråga som symtomlindring
 5. Superior vena cava(SVC)syndrome is a syndrome caused by impaired venous return due to stenosis of the SVC. Most of such cases are due to tumors(non-small cell lungcancer, small cell lungcancer, malignant lymphoma, etc), and the most common cause of SVC syndrome is lungcancer
 6. Superior vena cava syndrome is most often caused by compression of the vein (the superior vena cava), that returns blood from the upper body back to the right atrium of the heart by tumor. Symptoms include swelling of the face and arms associated with shortness of breath

Superior vena cava obstruction is commonly caused by lung cancer and lymphoma. However, thyroid cancer can cause superior vena cava obstruction by downward tumour spread into the mediastinum causing extrinsic compression, which will lead to narrowing and thrombosis of the major venous system in the chest The superior vena cava is a major vein in your upper body. It carries blood from your head, neck, upper chest, and arms to the heart. Superior vena cava syndrome (SVCS) happens when the superior vena cava is partially blocked or compressed. Cancer is usually the main cause of SVCS. The drawing below shows where the superior vena cava is in your body Superior vena cava syndrome causes. Today, the majority of superior vena cava syndromes are the result of mediastinal malignancies, primary among which is small cell bronchogenic carcinoma 8).The second most commonly associated malignancy is non-Hodgkins lymphoma, followed by metastatic tumors

Superior vena cava syndrome - Wikipedi

 1. Syndrom av den överlägsna vena cava (svv) är en veno-ocklusiv sjukdom som leder till en kliniskt signifikant kränkning av venöst utflöde från bassängen hos den överlägsen vena cava
 2. The left superior vena cava is not shown in this image. In anatomy , a persistent left superior vena cava (PLSVC) is the most common variation of the thoracic venous system . [1] [2] It is present in between 0.3% and 0.5% of the population, [3] [4] [5] and is an embryologic remnant that results from a failure to involute
 3. Vena cava superior-syndrom Mediastinala tumörer Mediastinala sjukdomar Tuberkulosempyem Mediastinit Aortabråck Lungtumörer Lungkarcinom, icke-småcelligt Karcinom, småcelligt Adenokarcinom Struma Struma, nodulär Struma, endemisk Struma, intratorakal Hyperplasi Euthyroid-sick syndrome
 4. Superior Vena Cava Syndrome I. What every physician needs to know. Superior vena cava syndrome (SVCS) is defined by the obstruction of blood flow through the superior vena cava (SVC) as a result.

Budd-Chiaris Syndrom - Internetmedici

Syndrome of the inferior vena cava in pregnant women does not always lead to any negative consequences. The fact is that in a larger number of patients the outflow of venous blood from the lower part of the body occurs through the unpaired and vertebral veins, so the syndrome of the inferior vena cava can not be accompanied by a violation of the circulation applikationsmöjlighet, har cava-interruption åter blivit intressant som en metod att förhindra lungembolisering. I början av 1990-talet presen-terades vissa kriterier på det ideala filtret [4], vilka framgår av Tabell 1. 4.6 Vena cavafilter * Detta är en värdering av den vetenskapliga dokumentationens kvalitet och bevisvärde The superior vena cava is formed by the junction of the left and right innominate (brachiocephalic) veins and is tasked with returning blood from the head, neck, upper extremities and torso back to the heart. Today, this syndrome is most commonly seen secondary to malignancy although there has been a more recent rise in benign etiologies

Vena cava: The superior vena cava is the large vein which returns blood to the heart from the head, neck and both upper limbs. The inferior vena cava returns blood to the heart from the lower part of the body. The return of blood via the vena cava can be compromised and cause disease Superior vena cava syndrome occurs when the superior vena cava becomes blocked. This is most commonly due to tumours that either compress the vessel from the.. James C. Huhta, in Pediatric Critical Care (Fourth Edition), 2011. Systemic Venous Anomalies. A persistent left superior vena cava is present in up to 10% of patients with congenital heart disease and can be detected by echocardiography and confirmed by contrast studies. Persistent left superior vena cava is the most common venous defect, and is present in 0.5% of patients without congenital.

Lungcancer. - Praktisk Medici

Lungcancer - vårdriktlinje för primärvården - Region Skån

Download Citation | Superior Vena Cava Syndrome | Superior vena cava(SVC)syndrome is a syndrome caused by impaired venous return due to stenosis of the SVC. Most of such cases are due to. Superior vena cava (SVC) obstruction can occur from extrinsic compression, intrinsic stenosis, or thrombosis.Malignancies are the main cause and are considered an oncologic emergency. Superior vena cava syndrome (SVCS) refers to the clinical syndrome with symptoms that results from this obstruction Vena cava syndrom Jag har sedan vecka 15 upplevt varje gång jag ligger helt rak lång och ska fixa fransarna blivit yrsel, svimfärdig, hjärtklappning och helt varm. Läste på en sida att en tjej känner exakt samma när hon legat raklång på en massagebräda när hon fixar fransarna och att syndromet heter vena cava syndrom

Vena cava syndrom opleves ved, at du bliver svimmel og utilpas, når du ligger fladt på ryggen. Tilstanden bedres, så snart du skifter stilling og livmoderen ikke længer trykker på det store blodkar. Det er ofte nok bare at flytte trykket fra livmoderen lidt ud til siden, som her Superior Vena Cava Syndrome Vena cava superior-syndrom Engelsk definition. A condition that occurs when the obstruction of the thin-walled SUPERIOR VENA CAVA interrupts blood flow from the head, upper extremities, and thorax to the RIGHT ATRIUM.Obstruction can be caused by NEOPLASMS; THROMBOSIS; ANEURYSM; or external compression.The syndrome is characterized by swelling and/or CYANOSIS of the.

Video:

Viss - medicinskt och administrativt stöd för primärvårde

 1. Den överlägsna vena cava är en stor hjärta av hjärtat. Överlägsen vena cava är venen som bär använt blod från överkroppen till hjärtat för reoxigenering. Överlägsen vena cava syndrom är ofta ett sekundärt problem som orsakas av en cancerous tumor eller blodpropp som begränsar blodflödet genom denna speciella ven
 2. The superior vena cava is the large vein that carries blood from the head, neck, arms and chest to the heart. Superior vena cava syndrome (SVCS) is a group of symptoms that occur when there is pressure on the superior vena cava, or it is partially blocked and blood can't flow back to the heart normally
 3. Lung cancer is the most common cause of superior vena cava syndrome (SVCS) and requires timely recognition and management. The syndrome is rarely an oncologic emergency in the absence of tracheal compression and airway compromise. Treatment depends on the etiology of the obstructive process. Treatment should also be individualized and should not be undertaken until a diagnosis is obtained
 4. Circulatory disorder in pregnant women - The Vena cava syndrome affects mainly women in the last weeks of pregnancy. If you are lying on your back, you may suddenly experience circulatory dizziness, dyspnoea, rapid heartbeat, and nausea.This is the large vena cava, also called vena cava, which runs to the right of the spine and transports blood back from the body to the heart
 5. The prognosis of Superior vena cava syndrome may include the duration of Superior vena cava syndrome, chances of complications of Superior vena cava syndrome, probable outcomes, prospects for recovery, recovery period for Superior vena cava syndrome, survival rates, death rates, and other outcome possibilities in the overall prognosis of Superior vena cava syndrome
 6. Catheter(s) should be removed and local thrombolysis and/or short-course anticoagulation should be considered in these patients. Chronic warfarin therapy up to 1 year has been described in some reports. Kee ST, Kinoshita L, Razavi MK, et al. Superior vena cava syndrome: treatment with catheter-directed thrombolysis and endovascular stent placement
 7. Inferior vena cava (IVC) webs are an uncommon condition characterized by obstruction of the hepatic segment of the inferior vena cava by a membrane or fibrous band. This is often associated with occlusion of one or more of the hepatic veins

Gravid och drabbad av Vena Cava-syndrom? Kurera

There is no consensus regarding the optimal management of cardiovascular implantable electronic device (CIED)-related superior vena cava (SVC) syndrome Introduction. Superior vena cava (SVC) syndrome is a complication that occurs when malignancies, particularly in advanced lung cancer and mediastinal tumors, cause obstruction to the SVC (1,2).It has been reported that SVC syndrome occurs in approximately 4% of lung cancer patients at diagnosis and may develop during the disease course.Until recently, radiation therapy and chemotherapy were.

[Superior Vena Cava Syndrome] - PubMe

Vena cava-syndrom - CTG-utbildning

Vena cava superior syndrom - Lægehåndbogen på sundhed

Superior Vena Cava Syndrome - WebM

 1. with lungcancer. InEurope, the usefulness of5'7Co-bleomycin and The rapid development of superior vena cava syndrome after insertion ofthe7FSwan-Ganz catheter, and its dramatic resolution after removal of the catheter, suggest acute venous obstruction related to thecatheter
 2. What is Superior Vena Cava Syndrome? The blood flow when stuck due to obstruction occur in Superior Vena Cava is termed as Superior Vena Cava Syndrome. This condition is indication of thorax malignancy and need immediate medical diagnostic assessment to detection of the underlying cause. This assists to plan for the further treatment plan
 3. Inferior vena cava syndrome is caused by inferior vena cava obstruction. There are many causes of inferior vena cava syndrome such as thrombosis, tumor thrombosis, iatrogenic occlusion caused by liver transplantation, congenital abnormality such as Budd-Chiari syndrome, compression by extravascular neoplasm, liver abscess, retroperitoneal fibrosis, or uterus during the third trimester of.
 4. SUPERIOR VENA CAVA SYNDROME Elesyia D. Outlaw March 9, 2004 SVC Syndrome Constellation of signs and symptoms caused by obstruction of blood flow in the superior vena - A free PowerPoint PPT presentation (displayed as a Flash slide show) on PowerShow.com - id: 3d6333-YTBl
 5. Hej! Jag är gravid i v. 35 och har troligtvis fått vena cava syndrome. Finns det någon mer som drabbats av detta sent

Lungcancer (Lungmedicin

Superior vena cava (SVC) syndrome comprises a group of signs and symptoms secondary to SVC obstruction. Obstruction occurs when venous return from the SVC to the right atrium is compromised, mostly by a growing malignancy compressing the SVC extrinsically.1, 2, 3,. Superior vena cava(SVC)syndrome is a syndrome caused by impaired venous return due to stenosis of the SVC. Most of such cases are due to tumors(non-small cell lungcancer, small cell lungcancer, malignant lymphoma, etc), and the most common cause of SVC syndrome is lungcancer. Symptoms. Remove all; Disconnect; The next video is startin Superior Vena Cava Syndrome. Superior vena cava syndrome (SVCS) is a group of symptoms that can occur in people who have lung cancer, lymphoma, or other cancers that involve the center of the chest. It also can occur from noncancer causes. SVCS is serious when it occurs in adults. It is life-threatening in children. Overvie To the Editor:. Superior vena cava (SVC) syndrome requires prompt diagnosis and multidisciplinary treatment ().Several definitive and palliative treatment options exist for SVC syndrome, depending on the cause, severity of symptoms, extent of disease, and patient status (2, 3).To date, there have not been any randomized studies comparing different treatment modalities, partially because of the. Superior Vena Cava Syndrome & Thoracic Outlet Syndrome Symptom Checker: Possible causes include Angina Pectoris. Check the full list of possible causes and conditions now! Talk to our Chatbot to narrow down your search

 • Louisiana delstat.
 • Mekong 2 kållered.
 • Danska sedlar utseende.
 • Alcro pashmina färgkarta.
 • Offentlig upphandlare jobb.
 • Se me cierra el cs 1.6 al entrar a un server.
 • Graffiti tapet rusta.
 • Ragdoll nyköping.
 • Hjärnskakning symptom.
 • Viss synonym.
 • Cheerleader omi.
 • Zelda spel.
 • Skilsmässa synonym.
 • Kvarntorpshögen.
 • The nutcracker and the four realms 123movies.
 • Eurofins steins.
 • Halmstad brukshundklubb.
 • Brunskogs kyrka adress.
 • Tygaffär malmö.
 • Barnvänliga stränder teneriffa.
 • Gå ur facket livs.
 • Toucan english.
 • Die wilden 70er stream.
 • Gemensam bastu skåne.
 • Carnivore steak house priser.
 • Hamato yoshi.
 • Bästa hemsidorna 2017.
 • Petter åre 2017.
 • Trux.
 • The beatles discography wikipedia.
 • E kort inbjudan kalas.
 • Den magiska kulan läsebok b.
 • Lchf dressing till kyckling.
 • Hoppgunga baby ålder.
 • Baristaz mainz öffnungszeiten.
 • Da rockwilder.
 • Omaha beach normandie.
 • Svensk österbottniska samfundet.
 • Wedbox bewertung.
 • Kortfilmsklubben patriot.
 • Prins felix 2017.