Home

Lönerevision ssr

Dags att prata lön? - Akademikerförbundet SSR

Lönerevisionen på arbetsplatserna kommer dock att sträcka sig över en viss tid, vilket leder till att det uppstår retroaktiva löne­ökningar. Det kan då inträffa att en arbetstagare sagt upp sig men var anställd vid själva revisionstidpunkten. Eventuellt har arbetstagaren hunnit lämna sin anställning innan lönerevisionen är klar Lönerevision. Med lönerevision menas en förändring (revision) av lönen. När och hur löner ska ändras finns bestämt i centrala ramavtal (RALS). Här får du som lönesättande chef veta rutinerna kring lönerevision. Läs mer om rutiner kring lönerevisionen. Förändra lön vid annan tidpunkt än lönerevision

Akademikerförbundet SSR

 1. Akademikerförbundet SSR är det fackliga yrkesförbundet för beteendevetare, ekonomer, folkhälsovetare, personalvetare, samhällsvetare, socionomer och andra inom socialt arbete. Många är chefer och egenföretagare. Medlemmarna finns på alla sektorer på arbetsmarknaden. Med över 72 000 medlemmar är vi det fjärde största Sacoförbundet
 2. Landets löntagare kan gå miste om löneökningar i år. Avtalsrörelsen återupptas i oktober. Det är omöjligt att överblicka perioden fram tills dess, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson
 3. Fyraårigt avtal för Vision och SSR. Löneavtalet för tjänstemän och akademiker i kommuner och landsting är klart. Det är på fyra år och de två sista åren i avtalet sifferlösa. Det första gången kommun- och landstingsanställda som inte är chefer får ett sådant avtal
 4. Avtal inom industrin klart - märket är satt. 2020-11-01: I ett historiskt svårt läge har Unionen nått framgång i förhandlingarna och tecknat bästa möjliga avtal för medlemmarna
 5. Vision, Akademikerförbundet SSR, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivareförbundet Pacta har i dag kommit överens om ett nytt kollektivavtal för cirka 150 000 anställda i kommuner, landsting, regioner och kommunala bolag

Fråga SSR Direkt: Ska föräldralediga ingå i lönerevisionen

 1. Under avtalsrörelsen 2020 kommer arbetsgivarorganisationer och fackföreningar förhandla kollektivavtal som reglerar löner och arbetsvillkor för drygt 2,8 miljoner löntagare. På den här sidan har vi samlat länkar till sidor på ekonomifakta.se som är relaterade till dessa förhandlingar
 2. Lönerevision. Lönerevision sker en gång per år på hösten. Om inget annat avtalas sätts din slutgiltiga lön genom traditionell förhandling mellan arbetsgivaren och Saco-S föreningens fackliga företrädare. Tillhör du inte något fackförbund sätts lönen av arbetsgivaren. Chefen erbjuder dig lönesamtal i samband med lönerevision
 3. Lönestatistik i din mobil. Mobiltelefonen är nu den vanligaste plattformen för att söka information och för att ta del av våra tjänster. Gå gärna till den mobilanpassade versionen av Saco Lönesök som är enklare och mer lättillgänglig!. Där har vi anpassat statistiken för att du ska kunna använda den när du vill, var du än befinner dig och på det sätt som passar just dig bäst
 4. Kollektivavtalet för dig som jobbar i kommun eller region ger dig som anställd förmåner som gäller din lön och arbetsvillkor. Du får ersättning vid beredskap, ob-ersättning, lönesamtal, semester, föräldrapenningtillägg, uppsägningstid, sjuklön och tjänstepension
 5. bröt ut, men nu tar vi ett omtag och drar äntligen igång igen! Under hösten pågår förhandlingar och alla avtal ska vara klara till årsskiftet. Här får du mer information om både avtalsförlängningen mellan parterna på grund av Corona, och allmänt om avtalsrörelsen 2020
 6. Sacoförbunden vill att akademiker själva ska kunna påverka sin lön med hjälp av sin kompetens och prestation. Därför har akademikernas kollektivavtal utformats så att det ska vara möjligt

Kollektivavtal för den kommunala sektor

 1. Löneutrymme (eller lönepott) fördelas vid lönerevision. Löneutrymmet kallas ofta för lönepott .Det kan vara bestämt i ditt centrala löneavtal och summan gäller då för Unionens alla medlemmar på företaget eller organisationen.. Löneutrymmets storlek brukar anges med en viss procentsiffra, till exempel 2 procent av lönesumman
 2. HÖK 18, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd (PDF, nytt fönster) HÖK 20 OFR Allmän kommunal verksamhet - Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna, Teaterförbundet (PDF, nytt fönster) HÖK 20 OFR:s förbundsområde Läkare (PDF, nytt fönster
 3. Under fredagen har Unionen, tillsammans med övriga förbund i Facken inom industrin och arbetsgivarna inom industriavtalet, beslutat att acceptera förslaget från de opartiska ordföranden (Opo) om att ajournera förhandlingarna i avtalsrörelsen till i höst. Nuvarande kollektivavtal i industrin förlängs till den 31 oktober 2020
 4. Under 2020 har Sveriges Kommuner och Regioner samt Sobona förhandlat fram tre nya fyraåriga avtal med sina fackliga motparter
 5. Lönerevision sker för medlemmar i Seko och OFR/S genom förhandling mellan arbetsgivare och respektive arbetstagarorganisation. För medlemmar i Saco-S och anställda som inte är medlem i någon av de avtalsbärande arbetstagarorganisationerna sker lönerevisionen genom lönesättande samtal

Lönerevision sker ofta årligen Unione

 1. Inför 2020 års avtalsrörelse kräver Ledarna förbättringar med betoning på ledarskapets värde och kommer att driva chefernas frågor
 2. Olika arbetsplatser har olika system för att förhandla löner. Saco anser att den bästa löneförhandlingen är den som sker lokalt på arbetsplatsen. Då kan individens skicklighet och bidrag till verksamheten bedömas på bästa sätt. Kompetens och prestation ska visa sig i lönekuvertet
 3. Det innehåller ofta nivåerna för löneökningen och principer för hur den årliga lönerevisionen på företaget ska gå till. Det beskriver också processen för arbetet med löner och ditt eget inflytande över hur lönerna sätts. Ditt centrala avtal är ett ramavtal och ger bara ramen för arbetet med löner
 4. Avtalsrörelsen 2020. Avtalsrörelsen 2020 är nu åter i gång efter att ha varit upjuten sedan i våras. De första nya avtalen har träffats inom industrin i början av november
 5. . Vad innebär detta för lönerevisionen inom bransch Vård och Omsorg
 6. Ett innovativt och transparent sätt att bedriva lönerevision. Så här gick det till när vi genomförde lönerevisionen 2017 . SSR Residency offers accommodation in Mandya. SSR Residency offers accommodation in Mandya. Among the facilities of this property are a restaurant, a 24-hour front desk and room service, along.

Löneförhandlingarna har gått in i ett avgörande skede och samtidigt har en helt ny fråga tagit sig upp på förhandlingsbordet - coronaviruset RIKSAVTAL SSR KOMMUNAL 2017 - 2020 1 RIKSAVTAL mellan Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund och ske i samband med lönerevision och kräver lokal överenskommelse om principerna för lönesättning. n Arbetstagare med tre års yrkespraktik får lön enligt bilaga 2 avsnitt A eller bilaga 3 Välkommen till Svar direkt från Akademikerförbundet SSR! Här hittar du svar på de vanligaste frågorna. Du kan också ställa en egen fråga, rapportera problem eller hjälpa oss med förslag och idéer. Vill du hellre prata med oss så ringer du 08-617 44 00. Vi svarar på frågor helgfria vardagar klockan 8-17

Löneöversyn Nacka kommu

Lönestatistik. Medlingsinstitutet ansvarar för den officiella lönestatistiken i Sverige. Statistiken kan grovt delas in i tre delar. Lönestrukturstatistiken som visar löneläget en gång om året Den procentuella löneökning vi kräver i förhandlingarna om nytt kollektivavtal är inte tagen ur luften. Den hänger ihop med det så kallade industriavtalet som tecknas mellan fack och arbetsgivare inom den konkurrensutsatta industrin Förhandlingsorganisationen OFR/S,P,O* har tecknade 4 oktober 2017 ett nytt löneavtal med Arbetsgivarverket. Avtalet är treårigt och gäller från den 1 oktober 2017 till 30 september 2020 Kontaktuppgifter Besöksadress. Sveavägen 90 Box 1146 111 81 Stockholm. Telefon. 0771-666 444. Bankgiro. 5245-4964 för medlemsavgifte

Villkor 2020 Visio

Har den uppsagda rätt till lönerevision? Lag & Avta

Uppdaterad 29 maj 2020: Kommunal är överens med SKL, Sveriges Kommuner och landsting (numera SKR, Sveriges kommuner och regioner) om att förlänga kollektivavtalet för anställda i välfärden med ytterligare ett avtalsår Lönerevision Kommunal. För Kommunals medlemmar gäller avtalet 1 maj 2017 till och med 30 april 2020. Lönerevision med ett utrymme per medlem i Kommunal om: 552 kronor 1 maj 2017, 564 kronor 1 maj 2018, 575 kronor 1 maj 2019. Ob-ersättning räknas upp 1 maj respektive år med: Kategori 2017 2018 201

Lönesättning och lönerevision HR-webbe

Akademikerförbundet SSR - ett Sacoförbund - Sac

Friskare arbetsplatser och bättre lönesamtal med chefen är viktiga krav för Vision i förhandlingarna om ett avtal för 100 00 Övriga lönekollektivavtal och avtal om allmänna anställningsvillkor vid sidan av huvudöverenskommelsen (HÖK). Samtliga avtal är centrala överenskommelser som innehåller en rekommendation om lokalt kollektivavtal (LOK) Kollektivavtalet är dina villkor. När Seko Citymailklubben sätter sig med företaget för att förhandla nytt avtal så gör vi det med medlemmarnas krav i ryggen. Det är medlemmarna som bestämmer vad vi ska driva för krav. Förankring av förhandlingsarbetet är.. Svar: Det finns ingen gemensam enhetlig löneprocent! Löneutvecklingen är förutom löneavtalet och din prestation beroende av marknadslöneläget för tjänsten, din ålder och din erfarenhet. Nyexaminerad i kvalificerade roller har första året normalt en löneutveckling på 12-14 procent (dvs från 26000 till nästan 29 000 kronor). En privat anställd med mer än tio års erfarenhet. Avtal för tjänstemän med Unionen och Akademikerförbunden Principerna för lönesättning, vilka som omfattas av lönerevision och förhandlingsordning för lönerevision ändrades inte i avtalsförhandlingarna 2017. Detta Arbetsgivarnytt är en påminnelse om vilka nivåer och datum som gäller. Eftersom lönerevisionen 2018 är den första efter att Flexpension för tjänsteföretag.

Välkommen till förbundet för dig som är ekonom, jurist, samhällsvetare, IT-akademiker, personalvetare eller kommunikatör Lönerevisionen är försenad i år med anledning av att de centrala avtalen för Seko och OFR har försenats på grund av den pågående pandemin. Saco har tillsvidareavtal men med hänsyn till det avtalslösa läget för övriga två fack så är parterna vid SLU överens om att invänta till avtal finns slutna efter inrådan från Arbetsgivarverket till SLU

Oklart om det blir löneökningar i år när avtal 2020 pausas

Genom att medlemmarna i Kommunal under större delen av 2020 tog ansvar för den svåra corona-situationen som uppstod, så fanns inte förutsättningarna för den skarpa och offensiva avtalsrörelsen som var planerad under våren 2020. Därför förlängdes flera avtal till hösten, vilket innebär att förhandlingarna om nya kollektivavtal också sköts upp Inom bransch Utbildningsföretag har vi för närvarande löneavtal som sträcker sig över tre år: Från 1 april 2017 - 31 mars 2020. Nedan hittar du en kort genomgång vad som gäller för respektive fackförbund. Lön Unionen Vid lönerevision 2018 tillämpas ett helt nytt avtal, Löneavtal C, med en mer utvecklad löneprocess, utan siffersatt individgaranti Stockholms läns landsting LS 2017-0854 . Landstingsstyrelsens förvaltning PROTOKOLL SLL Personal och utbildning 2017-09-11. Överläggningsprotokoll om LOK 17 och loka förhandl Föräldra- och graviditetspenning från Försäkringskassan Föräldra- och graviditetspenning Föräldrapenning är pengar du får för att kunna vara hemma med ditt barn i stället för att jobba, söka jobb eller studera

Kanske är det lönerevision, kompetensutveckling eller friskvård - eller något helt annat. Tänk på att det just är era lokala frågor som står i fokus. Berätta om medlemskapet och ge de som ännu inte är medlemmar möjlighet att bli medlemmar genom att dela ut medlemsfoldrar och informera om medlemskapets fördelar

Idag har kommunombuden och styrelsen haft heldag. Här följer kortfattad information om vad som är på gång i vår förening: -Årets lönerevision är nu klar. När siffrorna är klara vad gäller utfallet.. Här presenterar vi de centrala avtal och överenskommelser som är specifika för dig som har privat arbetsgivare. Snårigt och svårt att förstå? Kontakta Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420 om du har frågor som du inte får svar på här, eller om undrar vad som gäller just dig och din arbetsplats Löneavtalet inom industrin är klart. Avtalet ligger på 6,5 procent på tre år, varav en halv procentenhet avsätts till delpension/flexpension

Fyraårigt avtal för Vision och SSR - Kommunalarbetare

Kommunal har träffat avtal om ett engångsbelopp på 5 500 kronor per individ, medan Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet förra veckan enades om lokala lönerevisioner från den 1 april. Även läkarna får i sitt nya avtal retroaktiva löneökningar från den 1 april i form av en lokal lönerevision Vid Anna Linds sida sitter specialisten Hans-Olof Bylund som är ansvarig för löneöversynen och på andra sidan det vita konferensbordet sitter SSR Uppsalas ordförande Maria Persson och vice ordförande Yvonne Flambe. De går igenom tidplanen och processen inför vårens kommande lönerevision Lönesök - Hur mycket tjänar...? Sök fram månadslön före skatt för olika yrkesgrupper. Du kan sedan jämföra lönerna efter utbildningsnivå, kön, ålder och arbete i privat eller offentlig sektor En facklig förtroendeman hanteras på samma sätt som övriga arbetstagare vid lönerevision. Detta gäller oavsett omfattningen på det fackliga uppdraget. Parterna har, utöver vad som framgår av 5 § RALS-avtalen, i 6 § 6.4 (3: st.) beskrivit hur fackligt arbete kan värderas Sveriges konkurrenskraft, och därmed samhällsekonomin, är beroende av att lönebildningen tar hänsyn till den konkurrensutsatta industrin

Avtal 2020 Unione

Akademikerförbundet SSR Box 12800, 112 96 Stockholm www.akademikerforbunden.se Checklista målstyrd arbetstid Inledning Målstyrd arbetstid infördes i avtalet den 1 april 2014 och är egentligen ett annat begrepp för vad som ofta kallas för oreglerad arbetstid. Ett viktigt syfte med att införa begreppet var at Lönekontonummer: (clearingnr + kontonummer) Lönerevision år Lön månad kr Lön vecka kr Lön timme kr Annan period: kr Arbetstid heltid, antal timmar per vecka Arbetstid deltid, antal timmar per Antal procent Semesterrätt Antal dagar: Uppsägningstid Antal månader: Övriga löneförmåner, t ex bil, telefon, pensio

Nytt treårigt avtal med fokus på bättre löneprocesse

Vad händer med lönerevisionen 2020? För dig som arbetar i staten; För dig inom spårtrafik; För dig inom post och flygplats; För dig inom järnvägsanläggning och -service; Därför det är viktigt att vara många; Tips för insamlingsmöte; Vägen till ditt nya avtal; Så gick Avtalsrörelsen 201 Med start klockan tolv i dag håller industrins parter presskonferens på Teknikföretagen i Stockholm. Först ut är industrifacken: - Det nya märket är 6,5 procent på tre år, säger Martin Linder, ordförande för Unionen, när han inleder presskonferensen Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tecknar kollektivavtal för anställda i Svenska kyrkan med Kyrkans Akademikerförbund (KyrkA), Lärarförbundet och Lärarnas riksförbunds samverkansråd, Vision (fd SKTF), Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) samt Akademikerförbundet SSR och Jusek med förtecknade förbund

Avtalsrörelsen 2020 - Ekonomifakt

Här kan du läsa de senaste nyheterna inom Startsida samt kommentera och dela artiklar du tycker om Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies Aktuellt / Ekonomi Här är lönekravet från industrins fackförbund: Minst 3 procent. 4 november 2019 TEXT: Redaktionen Foto: TT. Nu har industrifacken presenterat sitt lönekrav inför lönerörelsen 2020

Rätten till förhandlingar på den svenska arbetsmarknaden grundar sig på medbestämmandelagens regler. De fackliga organisationernas rätt till insyn och medinflytande i verksamheten är tydligt reglerad i lag och domstolspraxis Under de senaste åren har de nominella löneökningarna uppgått till omkring 2 till 3 procent årligen. Detta är något lägre än tiden före finanskrisen, men då var å andra sidan också produktivitetstillväxten starkare. Ur ett historiskt perspektiv fungerar lönebildningen väsentligt bättre idag jämfört med 1970- och 80-talens ohållbara utveckling Det är dags att förbereda årets lönerevision och vi påminner om följande utgångspunkter i kollektivavtalet. Det fullständiga avtalet hittar du som inloggad på arbetsgivarguiden.se. Löneavtalet finns också som en egen pdf särtryck löneavtal under relaterade dokument. Flexpension Vid sidan av lönerevision sker ytterligare avsättning till flexpension per 1 maj 2018 med 0,2 %.

Lönerevision - Sac

Sveriges Arbetsterapeuter är professions- och fackförbundet för dig som är eller studerar till arbetsterapeut. Förhandlingsstöd och rådgivnin Nästan 1 000 socialsekreterare saknas just nu i landets kommuner. Personalbristen gör att oerfarna socionomer får högre ingångslöner och att ett par års erfarenhet kan ge tusentals kronor i lönetillägg. Ändå lyckas åtta av tio kommuner inte fylla vakanserna 4. Lokal lönerevision Förbundsparterna är ense om följande ordning för lönerevision per den 1 maj 2017, den 1 maj 2018, respektive den 1 maj 2019. 4.1 Inledande arbete De lokala parterna ska gemensamt fastställa tillämpning och tidplan för lönerevisionen. Med sin kännedom om företagets förhållanden ska de lokala partern Vi är Sveriges största nätverk för ekonomer. Vi finns här när du behöver oss

Jobbar du inom kultur, kommunikation eller kreativ sektor? Då är vi facket för dig. Hos oss får du tillgång till massor av kunskap och ett gäng dedikerade människor står redo att coacha dig på din väg framåt Akademikerförbundet SSR: Lönesamtalen fungerar inte. Cheferna måste kunna förklara varför de sätter en viss lön. Det menar Akademikerförbundet SSR:s förhandlingschef Eva Fagerberg. På vissa håll slår man ihop detta och genomför en lönerevision med totalt 3,5 procent i potten. Lönerevisionen omfattar ej tjänsteman som den 31 december 2016, den 31 december 2017, den 31 december 2018 respektive den 31 december 2019 ej har fyllt 18 år eller är anställd för vikariat eller som praktikant eller i övrigt för viss tid, viss säsong eller visst arbete och vars anställning ej har vara

Akademikerförbundet SSR har lyckats få till det i sina löneförhandlingar med kommunsektorns Lönen väntas höjas med runt 1 800 kronor i månaden fram till nästa lönerevision Fackförbundet ST (ofta förkortat ST), tidigare Statstjänstemannaförbundet, organiserar anställda inom statliga myndigheter, statliga bolag, universitet och högskolor samt statliga stiftelser.ST har cirka 95 000 medlemmar organiserade i 104 avdelningar där den största har drygt 8000 medlemmar och de minsta ett tiotal medlemmar

Tycker du det känns som en utmaning att veta vilken lön du ska ha? Ta stöd i vår lönerådgivning Knegdeg.se är till för dig som vill veta mer om vad kollektivavtal kan betyda för din ekonomi Det var en skräll i förra årets avtalsrörelse att Kommunal och SKL respektive Pacta tecknade ett treårigt avtal med extrasatsningar utöver märket till undersköterskor. - Nu kan vi fortsätta på samma väg med flera riktade satsningar, säger Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund i ett pressmeddelande efter att avtalet nu förlängts Bara en vecka återstår innan industrin måste ha nya löneavtal på plats. Allt talar i år för högre lönepåslag än senast. Men lönelyften blir fortsatt för låga för att hjälpa Riksbanken med inflationen, enligt SEB:s expert råde (Sveriges Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, 18 år ska lägsta lön efter lönerevision uppgå till 18460 kr för 2016. För 2017 respektive 2018 ökas lägsta lön med den löneökningsnivå som parterna inom industrin träffar överenskommelse om. 2 Vi stöttar dig som medlem i ditt arbete under pandemin. Ta del av våra frågor och svar, vägledningar och guider, stöd till skyddsombud samt information om hur Vårdförbundet påverkar under coronapandemin

 • Caa codon amino acid.
 • Hermes postnord tracking.
 • Mtb forum kaufberatung.
 • Företagsinteckning bokföring.
 • Pontiac mera.
 • Everglades nature tours.
 • Ledstång cykel.
 • Fusion festival artists.
 • Sony vpl hw45es.
 • Devil wears prada film wiki.
 • Värdnamn gmail.
 • Fenway green.
 • Verdienst landesliga fußball.
 • Via 95 restaurang helsingborg meny.
 • Mellan vilka orter går blå vägen.
 • Prins arthur hertig av connaught och strathearn.
 • Hur många kg är ett ton.
 • Cykelvasan 2018.
 • Kryddsalvia te.
 • Sveriges sjukaste blogg.
 • Alfa romeo giulietta veloce.
 • Sweetheart names for boyfriend.
 • Hur vet man om en kille är intresserad test.
 • Foundation fenty beauty.
 • Året 2004.
 • Mesan seglet.
 • Katt knöl på halsen.
 • Sozialhilfe rechner für rentner.
 • Vad är eter.
 • Karin juel jag tog en prästkrage i min hand.
 • Nyproduktion roslags näsby.
 • Tjeckisk efterrätt.
 • Escalade 3 franska.
 • Stadsdelar i wien.
 • Stämplingsteorin sociologi.
 • Kyl och frys 45 cm bred.
 • Sony ericsson xperia svenskt tangentbord.
 • Dammsugare bikarbonat.
 • Dalby söderskog.
 • Herrskor hög sula.
 • Disney toddler docka.